Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ny bok om dialog inom vården

Dialog är ett avgörande verktyg för en bra relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Men vad innebär dialog inom vården idag? I en ny bok diskuteras dialogen som ett viktigt hjälpmedel i vårdens vardag.

Boken Etikens dialog - dialogens etik, handlar om dialogen som ett viktigt hjälpmedel i vårdens vardag. För att kunna förstå och få en ömsesidig förståelse, är dialog såväl som etik avgörande för att skapa en relation mellan vårdtagare och vårdare.

– Ända sedan det dialogetiska spåret för några år sedan blev ett mål i utbildningsplanen på sjuksköterskeprogrammet har vi talat om att det skulle behövas en bok som går till grunden med dialogens väsen och dess roll i våra liv och professionella verksamheter. Dialogen är etikens huvudsakliga resurs för reflektion och argumentation, för prövning och omprövning av tänkta handlingar och förhållningssätt. Därför hävdar jag att dialogen är ett oundgängligt hjälpmedel i vårdens vardag, säger Gunilla Silfverberg, författare till boken och professor i vårdetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I boken diskuteras bland annat utmaningar med den digitalisering som ständigt sker. För hur kommer dialogen att se ut när e-hälsa kommer allt mer? Vårt umgänge genom sociala medier skapar en helt annat sorts kommunikation, både genom hur vi kommunicerar, men även genom olika kanaler, där den mänskliga kommunikationen många gånger hamnar bakom en dold vägg.

– Dialogen är också en förutsättning för reflektion över svåra frågor, till exempel sådana som väcks av teknologiska innovationer i vården. I boken diskuteras både informella sätt att utveckla en god yrkesetisk praxis och organiserade aktiviteter som syftar till att ge medarbetarna möjlighet att reflektera över sin praktik, säger Gunilla Silfverberg.

Boken vänder sig till studenter och lärare vid vårdutbildningar, till yrkesverksamma inom vård, social omsorg och socialt arbete samt till alla som är intresserade av etiska förhållningssätt i dessa verksamheter.

För mer information, kontakta Gunilla Silfverberg.

Läs mer om boken här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade