Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ny bok talar om döden

Döden har medikaliserats sedan många årtionden och är idag tämligen osynlig. Ändå finns döden mitt ibland oss, inte minst under pågående pandemi. Frågan är om vi pratar för lite om döden? I en nyligen utkommen bok diskuterar forskare från olika discipliner döden från olika håll och utgångspunkter.

Döden är ofta svår att prata om. Och när vi gör det, vad pratar vi då om? Ofta tänker man på närstående som dött, sjukdomar och olyckshändelser med dödlig utgång, och att vi alla någon gång själva ska dö. På tal om döden är en bok som diskuterar döden och hur den ständigt ligger oss nära i det dagliga livet.

– Boken kom till genom ett tvärvetenskapligt samtal om döden mellan sex företagsekonomer, en teolog, en religionsfilosof, två religionsvetare, en konstnär, en konstvetare, en etnolog och en forskare i palliativ vård. I boken berörs alltifrån döden och barn till dödsmetall och den symboliska döden på arbetsmarknaden, samt död och dödlighet på muséer, säger Malin Lövgren, docent i palliativ vård.

Boken är indelad i tre delar – Att hantera andras död, Döden som det absolut andra och Platser för att minnas och vårda. Bokens kapitel utgår från dessa tre olika områden, där Malin berör att hantera andras död. Malins forskningsområde berör barnfamiljer som lever med svår sjukdom eller som mist en förälder, ett barn eller ett syskon. I boken diskuterar Malin hur vi pratar med svårt sjuka barn om deras kommande död och hur syskon inkluderas. Resterande kapitel handlar bland annat om frågeställningar från vården och kyrkan, döden i form av utanförskap, självmord och black metal samt hur vi kan minnas våra död och naturens platser för de döda.

För mer information, kontakta Malin Lövgren. 
Läs mer om boken här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade