Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Kan sjuksköterskor värna om patienters integritet på en intensivvårdsavdelning?

Som patient på en vårdavdelning kan man känna sig utlämnad samtidigt som man behöver få vård och stöd. Men hur värnar sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning patienternas integritet? I en nyligen publicerad artikel har forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Högskolan Väst, undersökt sjuksköterskors förutsättningar för att upprätthålla patienters integritet i en intensivvårdsmiljö.

I patientlagen finns bestämmelser om patienters ställning inom hälso- och sjukvården, med syfte att främja patienters integritet. Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ofta helt utlämnade och vårdas dessutom ofta av fler sjuksköterskor under vårdtiden.

– Vi kunde se att många sjuksköterskor hade svårt att definiera integritet och förklara vad respekt för integritet innebär i den dagliga vården av döende patienter, det blandades många gånger ihop med sekretess. Däremot kom vi fram till att många arbetsmoment för sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning sker i det dolda. Mycket i deras arbete handlar om att kunna se patienter som individer och förstå patienters utsatta skörhet, säger Lena Palmryd, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ofta svårt sjuka eller döende och har därför än svårare att själva kräva sin integritet. Syftet med studien var att utforska hur sjuksköterskor uppfattar och upprätthåller patienters integritet under deras vistelse.

– I studien har vi tittat på intensivvårdssjuksköterskors arbete vid fyra svenska sjukhus. Intensivvården har ofta en öppen miljö där man som sjuksköterska behöver ha kontakt med sina kollegor, då kan det vara svårt att samtidigt visa hänsyn och upprätthålla den integritet som patienten har laglig rätt att få. Det uppkommer ofta fler dilemman .Många gånger är patienterna nedsövda och kan därför själva inte kräva sina rättigheter. Och om en närstående kommer på besök kan personalen inte få kännedom om det är en person patienten vill ha besök av, beroende på hur deras relation ser ut, säger Lena Palmryd, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Lena Palmryd säger att hon vill lyfta det dolda arbetet som inte syns, men som sjuksköterskorna ändå gör, något som ”ligger i ryggraden”. I grundutbildningar ingår läran om de etiska principerna som varje sjuksköterska behöver. Men frågan om integritet är större än så och handlar även om kulturella och individuella seder. Det saknas idag en speciell utbildningsdel om integritet. Lena anser därför att frågan behöver lyftas högre upp på agendan.

 

För mer information, kontakta Lena Palmryd.

Ta del av artikeln Integrity at end of life in the intensive care unit: a qualitative study of nurses' views här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade