Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ska byta kunskaper och lärdomar om undervisning

När Coronapandemin slog till fick Ersta Sköndal Bräcke högskolas undervisande lärare snabbt slå om till digital undervisning. En av dem var Anna Klarare, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Nu har Anna fått ett STINT-stipendium som till hösten tar henne till Austin, Texas för att utbyta lärdomar om undervisning.

– Det ska bli väldigt intressant och spännande att få chansen att träffa lärare som har andra sätt att lära ut. Det finns mycket att lära kring hur vi ser på kvalitet i undervisningen, samt hur man använder digitala verktyg i undervisningen. Jag har förstått att University of Texas, dit jag ska, använder sig av mycket hybridlösningar i sin utbildning, säger Anna Klarare, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) är en stiftelse för internationalisering, som ska ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. Detta för att förnya den högre utbildningen och skapa nya nätverk. STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Ett av målen är även att stärka svenska lärosätens attraktivitet.

– Vi är en mindre högskola och det känns viktigt att kunna få ta del av andras undervisningsformer för att utveckla pedagogiken på vår högskola. Jag ska arbeta på School of Nursing, som är en del av University of Texas. Där ska jag matchas in i ett lärarlag efter mina kunskaper, men jag vet ännu inte vad jag ska undervisa i för ämne. De har fler interprofessionella utbildningar, vilket också blir väldigt intressant att ta del av för framtida utveckling hos oss, säger Anna Klarare.

Anna ser även att en viktig del av hennes vistelse är att se hur universitetet jobbar med inkluderande pedagogik. Det menar hon är en viktig del av utveckligen även för Ersta Sköndal Bräcke högskola, då studentgrupperna blir allt mer heterogena. Planen är att Anna ska åka iväg i augusti och undervisa under höstterminen.

För mer information, kontakta Anna Klarare.

Läs mer om STINT här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade