Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ny bok berör kvalitet i äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv

Hur är det att bli gammal och ha behov av äldreomsorg? I media är bilden av äldreomsorgen ofta negativ. Men är den så illa som den många gånger beskrivs? I en nyligen utkommen bok, av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola, är ambitionen att komplettera den ofta negativa mediabilden med skildringar av den äldreomsorg som anses vara den allra bästa.

Förutsättningarna för äldres livskvalitet skiljer sig mycket åt i olika kommuner. Men skillnaden behöver inte bero på vart i landet man bor. Det handlar mycket om hur omsorgen utövas. I boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, skildras äldreomsorgen när den är som allra bäst, utifrån brukarnas perspektiv. Hur kan den då se ut, och hur ser ledarskap, organisation och villkoren i övrigt ut?

Ni diskuterar kvalitet, hur ser ni på det ur ett äldreomsorgsperspektiv och vad innebär ”bra” i det sammanhanget?
– Det finns ingen quick fix. Ingen innovation som plötsligt kan skapa ”kvalitet”. Förvånansvärt mycket handlar om små detaljer i vardagen som får stor betydelse, en bekräftande blick, en beröring i rätt tid, en utsträckt hand, personalens förmåga att se den äldres behov i stunden, men också en tydlighet kring ansvarsområden och chefer som förmår skydda den goda praktiken från störningar utifrån. Som en röd tråd genom alla berättelser i boken går personalens fokus på de äldre, i både smått och stort. Allt det här är välkänt, som teori. Den bästa omsorgen lyckas omsätta det i praktiken, säger Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, och redaktör till boken.

Tomas berättar att de som forskare har märkt att kvalitet är väldigt svårt att fånga i abstrakta mått, teorier och modeller. Boken innehåller visserligen även teoretiska analyser och reflektioner, men de valde att kombinera dessa texter med fem längre verklighetsnära berättelser, så kallade narrativ.

– I boken förekommer verkliga personer med både tankar och känslor. Genom att berättelserna följer en tidslinje kompletteras konkreta situationer med både en för- och efterhistoria där det finns möjlighet för de inblandade att tveka, diskutera, pröva, omtolka och lära. Den sortens vardagsdynamik fångar ”hög kvalitet i äldreomsorgen” bättre än olika former av nyckeltalsmätningar. Vill vi sprida den goda praktiken, vilket vi vill med vår bok, tror vi goda berättelser är viktiga, säger Tomas Brytting.

Boken vänder sig till alla som jobbar med vård och omsorg. Språket som används behöver man inte vara akademiker för att kunna ta till sig.

För mer information, kontakta Tomas Brytting.

Läs mer om boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, skildras äldreomsorgen när den är som allra bäst här.

Ta även del av ett samtal med författarna i UR Samtiden.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade