Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2021-02-22

Ny bok om framtidens socialtjänst

Vilket uppdrag och ansvar har socialtjänsten? I en nyligen utkommen bok diskuteras utredningsarbetet av den nya socialtjänstlagen som kom hösten 2020. Martin Börjeson, forskare och författare av boken, är kritisk till en utredning han tycker smitit från sitt uppdrag.

Det sociala arbetet kan spela en stor roll för människor som befinner sig i utsatta situationer, då den ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. När socialtjänstlagen infördes 1982 var det för att skapa förutsättningar och regler för hur samhället kan hjälpa dem som behöver hjälp.

– Den översyn av ny socialtjänstlag som nu gjorts skulle skapa en bättre organisering av det sociala arbetets uppdrag, men man kan konstatera att det inte når riktigt ända fram. Trots att man i betänkandet gör en ordentlig omvärldsanalys drar man inga slutsatser av hur de minskade socialpolitiska ambitionerna ökar kraven på det sociala arbetet. När jag har gått igenom rapporten från utredningen ser jag att man inte riktigt har vågat ta sig an frågan om socialtjänstens uppdrag och ansvar, säger Martin Börjeson.

Utredningen hade ett både brett och viktigt uppdrag. Men på område efter område hänvisar man olika frågor till att lösas i kommande utredningar eller i överenskommelser mellan regeringen och kommunerna. Däremot finns det inga riktiga ställningstaganden, vilket gör att den nya lagen inte tydliggör socialtjänstens ansvar.

– Den nya socialtjänstlagen gör det inte lättare för de som arbetar inom socialt arbete. Ska man på ett långsiktigt sätt stärka kunskapsutvecklingen inom det socialt arbete behöver vi utveckla samarbetet mellan det sociala arbetets utbildning, forskning och praktik. I denna utredning har forskarna i socialt arbete varit märkligt frånvarande vilket gör att man inte får med all den nya kunskap och funnen problematik som finns, säger Martin Börjesson.

Boken vänder sig till lärare, studenter och andra som är intresserade av socialt arbete. Men han ser den även som ett diskussionsundelag till remissrapporten.

För mer information, kontakta Martin Börjesson.

Läs mer om boken Framtidens socialtjänst - Ett icke önskvärt remissvar här.

Senast uppdaterad: 2021-02-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade