Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ersta Sköndal Bräcke högskola en av värdarna för ISDRS forskningskonferens 2022

I juni 2022 kommer ISDRS årliga forskningskonferens att hållas i Stockholm. Ersta Sköndal Bräcke högskola är en av värdarna för konferensen tillsammans med Enskilda högskolan Stockholm, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Konstnärliga högskola och Södertörns högskola.

ISDRS, International Sustainable Development Research Society, är ett globalt nätverk som länkar samman den akademiska forskningen inom hållbarhet med hur den praktiskt används. Det övergripande temat för konferensen 2022 är den kulturella dimensionen av hållbar utveckling med fokus på konst, kultur, mänskliga rättigheter och mod.

– Det känns verkligen spännande och en stor förmån att tillsammans med fem andra högskolor i Stockholm få organisera den här globala forskningskonferensen, säger Johan Gärde, internationell samordnare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och högskolans ansvariga för konferensen.

– Jag uppskattar verkligen att vår högskola på detta sätt, tillsammans med andra högskolor i Stockholmsområdet, får chans att manifestera hållbarhetsfrågorna i ett internationellt sammanhang. Konferensen bidrar också på ett positivt sätt bidra till högskolans interna arbete med hållbarhetsfrågor. I den framtidsvision för högskolan, Vision 2025, som bolagsstyrelsen nyligen fattat beslut om ges hållbarhet och ett aktivt klimatarbete särskild prioritet, säger Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ambitionen för konferensen är att låta forskare med vetenskaplig grund möta forskare med konstnärlig grund, samt vara en mötesplats för kunskapsutbyte också med andra samhällssektorer som civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. Därför bjuds nu ett brett spektrum av talare, paneldeltagare och workshopsansvariga in. Inbjudan går ut till forskare och andra aktörer inom akademin, kultursektorn, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället – alla är välkomna att engagera sig.

För mer information, kontakta Johan Gärde.

ISDRS, International Sustainable Development Research Society, är ett globalt nätverk som länkar samman den akademiska forskningen inom hållbarhet med hur den praktiskt används. Sedan 1994 arrangeras en årlig konferens där deltagare världen över samlas kring ett antal återkommande teman, där konferensen 2022 kompletteras av teman kring kulturella dimensioner av hållbar utveckling.

Intresserad av att veta mer?

Fram till sommaren 2021 bjuder de sex lärosäten in till ett antal träffar och seminarier. Där kommer forskare få möjlighet att bygga nya relationer, berätta om idéer eller redan påbörjade projekt som knyter an till hållbarhetsforskningen. Tanken är att redan nu lägga grunden för det som senare blir de seminarier och föreläsningar deltagarna samlas kring.

 

För mer information om konferensen: blogg.sh.se/isdrs2022/

 

För mer information om olika teman och tracks, och tänkbara publiceringsmöjligheter: https://blogg.sh.se/isdrs2022/themes-and-tracks/

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade