Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2021-01-07

Ny studie av arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa under pandemin

Forskare tilldelas 2,7 miljoner för en studie av arbetsmiljön inom palliativ vård under coronapandemin. Studien ska ge ökad kunskap om vad som varit mest utmanande och vad som behöver beaktas för att säkerställa vårdpersonalens hälsa och välbefinnande i samband med pandemier eller andra kriser.

– Projektet är en tvärvetenskaplig multicenterstudie och består av forskare från både Sverige och Norge med gedigen kunskap inom omvårdnad, palliativ vård och psykologi. En delstudie belyser vårdpersonals upplevelser av att vårda personer vid livets slut och den egna hälsan och välbefinnandet under Covid-19 pandemin, säger Jane Österlind, prefekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt ansvarig för ett av projektet två delstudier.

Projektet förväntas bidra med kunskap om hur man kontrollerar att det finns en psykosocial arbetsmiljö där personalen har möjlighet att ge en personcentrerad vård vid livets slut med innehåll och kvalitet som de är utbildade för.

Projektet beviljas pengar inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområde arbetsmiljö och hälsa, där arbetsmarknadens parter satsar på ytterligare forskning kring effekterna av den pågående pandemin.

Förutom forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola ingår forskare från Karlstads universitet som leder projektet, från Mittuniversitetet och från två norska lärosäten.

Senast uppdaterad: 2021-01-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade