Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-11-17

Ny studie av patienters erfarenheter av eHälsa

Finns det fördelar med eHälsa för patienter inom palliativ vård? I en nyligen publicerad artikel har detta undersökts. Studien visar bland annat att vården blir mer individanpassad, samt att tillgängligheten ökar.

Birgitta Wiklund

Befolkningen i världen blir allt äldre. Det medför att behovet av den palliativa vården ökar, vilket ställer krav på ökade resurser. Birgitta Wiklund och Cecilia Widberg har båda jobbat som sjuksköterskor inom palliativ vård i drygt 15 år och sett utvecklingen när behoven ökat.

– I vår studie har vi tittat på närmare 400 patienter inom specialiserad palliativ vård och dess erfarenheter av eHälsa. Vi såg ganska snabbt att fördelarna övervägde nackdelarna. Fördelarna var framförallt att vården blir mer på patientens villkor. Patienterna kan exempelvis få påminnelse om sin medicinering, och frågeställningar som dyker upp kan skrivas och förmedlas digitalt när som helst på dygnet med återkoppling från vårdpersonal. En individanpassad vård med tillgång till eHälsa upplevdes positivt av flertalet patienter, säger Birgitta Wiklund.

Cecilia Widberg

En ytterligare fördel var tillgängligheten genom att patienterna kan sitta hemma och möta vårdpersonalen. Det ansågs bra både ur en ekonomisk och miljömässig aspekt, samt att avståndet till närmsta vårdcentral eller sjukhus inte var avgörande för regelbundenheten av vårdkontakten. Dessutom passar det infektionskänsliga patienter väldigt bra.

– Ur ett patientsäkerhetsperspektiv sågs det positivt genom att recept och frågor kunde ges skriftligt, då kunde patienten gå tillbaka, läsa och ta till sig informationen på nytt. Bland nackdelarna fanns avsaknad av den personliga kontakten, där några patienter ansåg att de inte kunde få tillräckligt stöd och inte heller få den djupare kontakten via skärmen. En del patienter upplevde att integriteten kunde påverkas om exempelvis annan vårdpersonal kom in i rummet under videomötet, säger Cecilia Widberg.

Något som överraskade var att även de mycket svårt sjuka kunde hantera den digitala tekniken på ett bra sätt. Inte heller ålder satte begränsningar i användning av tekniken. För patienter i palliativ vård kan eHälsa vara ett bra komplement till fysiska möten. Sammanfattningsvis tror Cecilia Widberg och Birgitta Wiklund att eHälsa är en del av den framtida vården, där vinster kan ses för både patient och vårdpersonal i flera olika vårdsituationer.

Artikeln är skriven av Cecilia Widberg och Birgitta Wiklund, före detta studenter vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård, samt Anna Klarare, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För mer information, kontakta Cecilia Widberg eller Birgitta Wiklund.

Läs hela artikeln Patients’ experiences of eHealth in palliative care: an integrative review här.

Senast uppdaterad: 2020-11-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade