Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Ny forskningsrapport om svenskars ideella engagemang släpps

Hur ser svenskarnas medborgerliga engagemang ut? Sedan 1992 har forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kontinuerligt gjort befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. På måndag den 5 oktober lämnas den senaste rapporten Medborgerligt engagemang 1992-2019 över till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Vad vi kan se sedan den förra studien är att förändringarna är relativt små. Vi beskriver som tidigare det medborgerliga engagemanget, men denna gång har vi dessutom undersökt folklig mobilisering vid dramatiska händelser som de stora skogsbränderna och vid flyktingkrisen, säger Johan von Essen, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och en av forskarna bakom studien.

Forskarna har även tittat på hur givandet och det politiska deltagandet ser ut, samt på engagemanget bland personer med utländsk bakgrund, dessutom har man för första gången gjort en mer omfattande studie av de grupper som står utanför ett medborgerligt engagemang.

I samband med överlämnandet till Amanda Lind hålls ett seminarium. Forskarna och rapportens redaktörer professorerna Johan von Essen och Lars Svedberg presenterar rapporten, berättar om den stora omfattningen och stabiliteten i engagemanget, men också att det samtidigt förändras och om den rörlighet som karaktäriserar människors deltagande och insatser. Under seminariet kommer Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkan, Magnus Hagevi, professor vid Linnéuniversitetet samt Lotta Säfström, direktor vid Göteborgs kyrkliga stadsmission diskutera forskningsresultaten.

Rapporten Medborgerligt engagemang 1992-2019 kan du ta del av här.

För mer information om rapporten, kontakta Johan von Essen eller Lars Svedberg.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade