Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-09-24

Ersta Sköndal Bräcke högskola får fler utbildningsplatser

Rekordmånga söker till högskolor och universitet för att påbörja studier. För att fler ska få möjlighet att studera har regeringen i sin höstbudget föreslagit ett tillskott på totalt 1,7 miljarder kronor till lärosätena under 2021. Ersta Sköndal Bräcke högskola har tilldelats medel motsvarande 61 helårsstudenter.

Förändringarna på arbetsmarknaden i spåren av Covid-19 har medfört att fler väljer att studera, samtidigt som det finns stora behov av utbildad personal i både välfärd och näringsliv. Den utbyggnad av högskolan som regeringen tidigare påbörjat fortsätter därmed.

– Vi är mycket glada att kunna bidra till den satsning på utbildning som aviseras i höstbudgeten. Utbildning är en viktig framtidsinvestering för landet, inte minst gäller det utbildning riktad mot välfärdssektorn. Det känns positivt att vi på detta sätt kan göra en samhällsinsats och på samma gång får chans att konsolidera och utveckla vår redan starka utbildningsverksamhet, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I första hand prioriteras utbildningar för verksamhetsområden där det råder stor brist på personal med rätt kompetens. Söktrycket till vårdutbildningar var extra stort inför höstens antagning. Till sjuksköterskeprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola ökade antalet sökande med hela 25 procent. Regeringen vill därför stärka upp med extra bidrag som kan möjliggöra arbete inom vård, skola, social omsorg eller data och it.

I höstbudgeten har Ersta Sköndal Bräcke högskola erhållit ersättning för utökad utbildning av så kallade bristyrkesutbildningar och utbildningar med fokus på livslångt lärande, från 2021 och framåt. Det utvidgade anslaget ger möjlighet att utöka antalet permanenta studieplatser vid högskolans utbildningar. Dessutom tilldelas högskolan medel avsett för korta utbildningar riktade till omställning och vidareutbildning för livslångt lärande. Hur platserna kommer att fördelas är ännu inte klart.

Senast uppdaterad: 2020-09-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade