Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-09-17

Globalt projekt ska studera Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har berört oss alla, på olika sätt för olika människor, åldersgrupper, yrken med mera. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning har påverkats. I ett nytt globalt projekt ska det nu undersökas, där forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola ansvarar för Sveriges medverkan.

Sammanlagt deltar 19 länder i studien där man ska undersöka tillgången till stöd hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) samt deras stödpersoner under pandemin, men även effekter av den sociala distanseringen och Covid 19:s påverkan på välbefinnandet. Man ska dessutom undersöka kunskap kring effekter för föräldrar, syskon, god man och personal.

– Genom det här globala samarbetet mellan funktionshinderforskare världen över möjliggörs internationella jämförelser av pandemins effekter så här långt för en utsatt grupp. När Coronaviruset slog till i början på året, visste vi inte vad som väntade. Med tiden innebar det flera rekommendationer där vi fick vänja oss vid att hålla avstånd, införa besöksrestriktioner på gruppbostäder och även avstå vissa aktiviteter med mera. Det är viktigt att vi får en ökad kunskap om hur det har påverkat personer med intellektuell funktionsnedsättning så att stödet kan utvecklas och bättre anpassas till olika behov, säger Magnus Tideman, forskare och professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien genomförs genom en webbaserad enkät, för att ta del av erfarenheterna av hur situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödjare har fungerat under pandemin.

Resultaten kommer, utöver sedvanlig vetenskaplig publicering, att förmedlas i olika format för att tillgodose behoven hos såväl personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer som personal och chefer inom funktionshinderområdet, beslutsfattare, sociala- och hälso- och sjukvårdsmyndigheter, folkhälsomyndigheten och internationella organ.

Formas har beviljat drygt en halv miljon kronor för det svenska deltagandet i denna globala studie, genom sin akututlysning i samband med Covid-19.

Studien i Sverige genomförs av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, i samarbete med Högskolan i Halmstad.

För mer information om projektet, kontakta Magnus Tideman.

Vill du delta i studien?
Om du är anhörig eller personal som stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning är du välkommen att besvara enkäten. Klicka på länken https://tinyurl.com/COVID19IDD eller skriv in den i din webbläsare. Då kommer du till en sida där du kan välja att besvara enkäten på svenska. Enkäten är öppen till och med den 27 september.

Genom din medverkan bidrar du till att öka kunskapen om hur Coronapandemin påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal. Med ökad kunskap kan stödet utvecklas och bättre anpassas till olika behov. Det finns inga direkta fördelar för dig med att delta i denna forskningsstudie, men dina svar hjälper till att ge en bild av erfarenheterna av situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödjare under pandemin.

Senast uppdaterad: 2020-09-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade