Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-08-11

Nytt projekt ska studera likheter mellan svensk och japansk sjukvård

Både den svenska och den japanska sjukvården håller hög kvalitet. Vilka likheter finns och hur kan vi lära av varandra inför framtida utmaningar? I ett nytt projekt planerar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola besöka Osaka university i Japan för att studera samskapad vård i olika sammanhang.

Välfärden i Sverige är hög och ska vara jämlik och tillgänglig för alla. Vi vet att den svenska sjukvården håller hög kvalitet samt att personalen till stor del är välutbildad. Även Japan har ett högkvalificerat hälso- och sjukvårdssystem, och är uppbyggt lite annorlunda. I detta projekt planeras studier av organisation av sjukvård och personal bland annat i kooperativa organisationsformer.

– Vårt övergripande syfte är att utforska olika dimensioner av hälsa, psykosocial arbetsmiljö och demografiska data hos hälso- och sjukvårdspersonal, i olika sjukhuskontexter i Japan. Genom att samverka kan vi analysera information från hälso- och sjukvårdssystem i Japan och på så vis få nya kunskaper av betydelse för välfärdens organisering, säger Anna Klarare, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Projektet ska även ge vidare insikter på på möjligheter och utmaningar i morgondagens samhälle, med fokus på relationen mellan individers hälsa och delaktighet, och sjukvårdens organisation i de två länderna. Projektet görs i samarbete med Graduate School of Human Sciences, Osaka University, och innebär gemensamt arbete med att analysera material från tidigare enkätstudier samt att skriva forskningsrapporter.

Scandinavia – Japan Sasakawa Foundation har beviljat medel för ett forskningsutbyte som en del av samarbetet under 2020-2021. På grund av den pågående pandemi är tidpunkt för utbytet ännu inte fastställd. Forskare i delprojektet är Anna Klarare och Åsa Kneck (ESH, Institutionen för vårdvetenskap), Johan Vamstad och Victor Pestoff (ESH, Centrum för civilsamhällsforskning), samt Yayoi Saito (Osaka university, Graduate School of Human Sciences). Projektet har även tilldelats interna forskningsmedel från Akademiskt kollegium vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För mer information, kontakta Anna Klarare.

Forskningsvistelsen blir ett nytt viktigt steg i ett sedan flera år pågående forskningssamarbete som initierades av Victor Pestoff från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Yayoi Saito från Osaka universitet 2013. Samarbetet har bland annat resulterat i flera studier baserade på data från patienter, personal och volontärer vid kooperativt, privat och offentligt drivna sjukhus i Japan. Johan Vamstad från Centrum för civilsamhällesforskning har varit affilierad gästforskare vid Osaka universitet 2015-2016 och är så igen under 2019-2021.


Senast uppdaterad: 2020-08-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade