Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-06-12

Vilken egenmakt har personer på LSS-boende och daglig verksamhet?

Vilka förutsättningar finns för personer med stöd på LSS-boende och daglig verksamhet att utöva den egenmakt många av oss tar för given? Doktoranden Susanne Larsson har i sin avhandling undersökt och analyserat förutsättningar för dessa personer att kunna påverka sin vardag inom ramen för egen insats. Nästa vecka håller hon sitt slutseminarium inför den kommande disputationen.

Susanne Larssons avhandling handlar om förutsättningar för personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning att kunna utöva egenmakt inom ramen för sin LSS-insats gruppboende och/eller daglig verksamhet. Helt enkelt att kunna utöva den egenmakt många av oss tar för given och har svårt att föreställa oss att leva utan. Det huvudsakliga fokuset har legat på personalens arbets- och förhållningssätt gentemot personen och uppdraget att utföra hennes eller hans insats. I och med innebörden måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, är möjligheten att utöva denna egenmakt inte självklar, vilket gör maktfrågan komplex och ofta dilemmafylld.

– Resultatet visar att personal som utför LSS-insats till stor del syns ha införlivat rätten till självbestämmande. Personerna som har stöd bemöts som individer med respekt för sin vilja i stunden, men det förekommer också att personal generaliserar sin förståelse av vad det innebär att ha måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, men också att verksamhetens organisation i relativt hög utsträckning påverkar både personen och personal, säger Susanne Larsson.

Mycket av arbetet i verksamheterna som ingår i studien bygger på relation och personalens kännedom om personen som har stöd, vilket Susanne ser har ett stort värde, men det gör också att personalen behåller initiativet. För personen med funktionsnedsättning innebär det att utförandet av stödet konkretiseras och ger inte fullt ut förutsättningar att själv kunna utöva den egenmakt som avses. Detta gäller särskilt inom gruppboendenas allmänna utrymmen där studien genomförts. Som tidigare forskning konstaterat ser Susanne att personalens arbets- och förhållningssätt har stor betydelse men också vilka förutsättningar de själva ges att utföra insats.

Syftet med avhandlingsprojektet har varit att kritiskt granska och analysera förutsättningar för dessa personer att kunna utöva egenmakt inom ramen för sin behovsprövade insats. För att uppnå syftet har delstudier genomförts; en granskning av så kallade genomförandeplaner som personer som har stöd ska erbjudas, en observationsstudie och en intervjustudie med personal – alla genomförda på samma gruppboenden och dagliga verksamheter som ingår i studien.

Avhandlingsprojektet har genomförts i ett samarbete mellan högskolan och Södertälje Kommuns verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Under slutseminariet nästa vecka ska Susanne försvara sin avhandling så långt som den är klar. Efter det fortsätter arbetet med den feedback hon får av granskare och deltagare på slutseminariet, inför disputationen som sker vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i början av nästa år.

För mer information om avhandlingen, kontakta Susanne Larsson.

Senast uppdaterad: 2020-06-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade