Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-06-10

Successiv återgång till campusförlagd undervisning till hösten

Efter en vår med undervisning på distans, återgår högskolan till campusförlagd undervisning och examinationer i den takt det är möjligt under höstterminen.

Under våren 2020 har högskolan, i enlighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten, bedrivit all undervisning på distans. Den 29 maj tillkännagav regeringen att rekommendationen ändras och att högskolor och universitet kan återgå till campusförlagd utbildning från och med den 15 juni 2020.

Högskolan återgår därmed till campusförlagd undervisning och examinationer under höstterminen i den takt det är möjligt. Från och med den 10 augusti öppnar återigen campuslokalerna, med tydliga direktiv om hur fysisk distans ska upprätthållas, samt att regler kring deltagarantal vid offentliga tillställningar ska följas för event med externa gäster. Beslutet innebär att studenter behöver genomföra sina studier både fysiskt på plats på campus och via on-line/på distans.

Regeringen anger samtidigt att lärosätena har ett fortsatt stort ansvar att anpassa verksamheten i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen i samhället. Ett stort personligt ansvar ligger på personal och studenter vid högskolan att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Beslutet kan omprövas om det skulle visa sig att regering och myndigheter ger nya direktiv som påverkar högskolans verksamhet.

Senast uppdaterad: 2020-06-10.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade