Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-05-20

Ersta Sköndal Bräcke högskolas första hedersdoktor utsedd

Ersta Sköndal Bräcke högskola har utsett sin första hedersdoktor – Kristina Brandänge. Kristina Brandänge var en av de som agerade och hjälpte anhöriga efter Estoniakatastrofen. Kristina promoveras vid den akademiska högtiden som är planerad till den 23 oktober 2020.

Kristina Brandänge utnämns till hedersdoktor för sina banbrytande insatser vid omhändertagandet av anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen 1994. Det var Kristinas nyskapande arbete som efter katastrofen lade grunden för det krisstöd som bland annat användes vid omhändertagandet av de drabbade efter tsunamin 2004.

– Det känns helt överväldigande. Jag är väldigt, väldigt tacksam, stolt och glad för utmärkelsen. Jag tänker även på alla människor som jag lärt känna under dessa år i och med arbetet efter Estonia och tsunamin. Och jag tänker också mycket på min man, som har en stor del i att jag klarade och orkade med allt detta arbete, säger Kristina Brandänge.

Kristina Brandänge är både läkare och präst. När Estonia sjönk hade hon precis blivit ny klinikchef på Ersta psykiatri. Direkt efter katastrofen skapades krisgrupper för anhöriga på alla akutsjukhus i Stockholm, men redan efter några dagar lades dessa grupper ner, då få anhöriga hade vänt sig dit. Kristina startade då ett eget arbete med krisgrupper på Ersta sjukhus eftersom hon visste att behoven av krishjälp ofta kommer i ett senare skede. Det arbetet kunde påbörjas med hjälp av medel från flera organisationer och privatpersoner, och är ett arbete som har uppmärksammats även internationellt.

– Jag jobbade mycket under denna tid, och under de kommande åren blev det mer och mer. Jag kom ofta hem sent och jobbade både lördagar och söndagar. Min man såg mig knappt och eftersom han inte ville att jag skulle bränna ut mig följde han med mig till Ersta psykiatri och hjälpte till. När jag nu får den här utnämningen tänker jag extra mycket på honom och önskar att han hade fått ta del av detta, säger Kristina Brandänge.

Efter tsunamin 2004 fick Kristina tillsammans med Ersta diakoni ett regeringsuppdrag med pengar från Arvsfonden till utbildning av grupper i hela landet för att kunna ge krisstöd. Just att hjälpa andra har alltid varit en självklarhet för Kristina.

– Jag tänker inte på mig själv som en engagerad person, men jag får ofta höra från andra att jag är det. Men att kunna vara en annan människa till hjälp ger så mycket tillbaka. Man får vara med i deras liv och får lära känna så många fina människor. Jag är så otroligt tacksam för det, och väldigt glad för den här fina utnämningen, säger Kristina Brandänge.

– Valet att utnämna Kristina Brandänge till högskolans första hedersdoktor var inte svårt. Hennes insatser för människor i kris och utsatthet knyter på ett tydligt sätt an till högskolans historia och värdegrund. Genom sin handlingskraft och sitt etiska förhållningssätt har Kristina gjort banbrytande insatser för enskilda människor men också för samhällets riskberedskap. Resultatet av hennes arbete har stark relevans för högskolans forskning och utbildning. De lärdomar som kommit ur arbetet efter Estoniakatastrofen har bäring på utbildningar i omhändertagande vid sorg och trauma. Det unika material som Kristinas arbete genererat har också legat till grund för forskning inom högskolan. Vi är mycket glada att kunna uppmärksamma Kristinas insatser genom att utse henne till hedersdoktor, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För mer information, kontakta Marie Hedberg.

Senast uppdaterad: 2020-05-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade