Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-05-07

Lärare på högskolan prisades för pedagogisk skicklighet

I slutet av april delades det pedagogiska priset ut vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Pedagogiska priset är en utmärkelse som tilldelas en lärare som visat god pedagogisk skicklighet, och som nominerats av studenterna. Årets pris gick till Veronica Ekström, lärare vid Institutionen för socialvetenskap.

– Det känns väldigt roligt att ha fått detta pris. Jag har tagit mig an uppgiften att göra juridikmomentet roligt, och i nomineringen framkommer det att studenterna tagit till sig det, säger Veronica Ekström.

Det pedagogiska priset har sedan 2008 delats ut vid högskolan fyra gånger tidigare. I år kom det in totalt 93 nomineringar från studenterna där de fått beskriva varför läraren ska premieras samt på vilket sätt läraren i sin undervisning och förhållningssätt har bidragit till studenters lärande och utveckling. Pristagaren väljs därefter ut av högskolans Pedagogiska kollegium efter genomgång av nomineringarna som varit anonymiserade. Förutom äran får pristagaren 10 000 kronor att använda till pedagogisk förkovran.

Medlemmarna i Pedagogiskt kollegium överväldigades i år av alla fina och välmotiverade nomineringar och beslöt därför att inte bara utse en vinnare av priset, utan även ge två lärare hedersomnämnanden. Dessa två lärare var Pardis Momeni och Anna Klarare, vid Institutionen för vårdvetenskap.

För mer information om Pedagogiskt pris, kontakta Emilia Forssell.

Se prisutdelningen här

Prismotivering Pedagogiska priset 2020

Genom att använda nya former i sin undervisning, som inspelade föreläsningar med uppföljande online-quiz, kreativa, nyskapande och inspirerande seminarieformer är pristagarens undervisning pedagogiskt utvecklande.

Pristagaren har en god förmåga att göra ett för studenterna utmanande ämne intressant och roligt. Pristagaren besitter egenskaper som tydlighet, engagemang, rättvisetänkande och humor vilket studenterna värderar högt.

Pristagaren tar utvärderingsuppdraget på stort allvar och genomför såväl muntliga som skriftliga utvärderingar där hen upplevs se varje enskild student
och ta till sig deras synpunkter. Pristagaren beskrivs av studenterna som pedagogisk, närvarande, rolig, tydlig, inspirerande och en förebild som person!

Senast uppdaterad: 2020-05-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade