Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Stöd till närstående inom specialiserad hemsjukvård

Vård i hemmet blir allt vanligare vilket leder till att närstående ofta behöver hjälpa till med vården, och deras roll blir allt viktigare och avgörande. Nu går projektet Ditt behov av stöd in i nästa fas, där närstående får möjlighet att tillsammans med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd men också sina resurser.

– Vi hade egentligen planerat att besöka några av de regioner som deltar i studien under april. Vid besöken skulle vårdpersonal få möjlighet att delta i utbildning för att få kunskap om arbets-och förhållningsätt för Ditt behov av stöd. Dock har Coronapandemin medfört att vi helt får ställa om projektet till en digital approch med utbildning och även studieenkäter online, säger Maria Norinder, som är doktorand i projektet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

När en patient vårdas i hemmet utgår arbetet kring stöd för närstående oftast ifrån sjukvårdens perspektiv, men i det här projektet är förhållningssättet omvänt. Istället för vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter är det närståendes egna behov och prioriteringar som styr vilka stödinsatser som kan vara aktuella för att klara av att ge vård och stöd till en svårt sjuk person i hemmet. Det är viktigt att tidigt försöka identifiera närstående som har behov av stöd och även vilket stöd de behöver.

– Man utgår då från ett formulär som är avsett att användas som underlag för samtal där närstående får en möjlighet att tillsammans med vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd. Det är det formuläret och hur det ska användas som vi nu ska prova att använda i en svensk hemsjukvårdskontext, och då behöver vårdpersonal få möjlighet att utbilda sig i arbets-och förhållningssättet, säger Maria Norinder.

Den första delen av studien, där formuläret har översatts, validerats och reliabilitetstestats för en svensk kontext, är slutförd med goda resultat. Många som arbetar inom specialiserad hemsjukvård har hört av sig till oss och vill prova att använda formuläret och arbetssättet. Även om alla vårdenheter som är intresserade av arbetssättet inte kan komma att delta i studien så kommer de ha tillgång till en online-utbildning med inspelad föreläsning som ska ligga på högskolans webbplats.

– Vi ger utbildning i arbets- och förhållningssätt utvecklat för svensk vårdkontext. Formuläret med arbets-och förhållningssätt har testats i flera andra länder och bland annat visar resultat att kommunikationen mellan dels närstående och sjukvårdspersonal dels närstående och patient ökar, säger Anette Alvariza, projektledare och professor i palliativ vård.

Formuläret är avsett att användas som underlag för samtal där närstående får en möjlighet att tillsammans med vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd, men också sina resurser. Den online-utbildning som nu tas fram innehåller en introducerande föreläsning, som därefter ges möjlighet till att ta del av flera gånger.

För mer information om projektet, kontakta Maria Norinder eller Anette Alvariza.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade