Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-03-17

Ord från rektor med anledning av covid-19

Till medarbetare och studenter vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Den kris som drabbat det svenska samhället på grund av coronasmittan är unik och ställer alla organisationer inför stora utmaningar. Som högskola vill vi självklart göra vad vi kan för att på bästa sätt hantera den kris som uppstått och därigenom bidra till lösningar. Vår utgångspunkt är att följa de rekommentationer som expertmyndigheterna ger. Det innebär till exempel att vi från och i morgon endast kommer att genomföra undervisning i digital form. Sedan i slutet av förra veckan har högskolan inrättat en särskild krisgrupp för coronafrågor ledd av förvaltningschefen, Karin Jakobsson.

De åtgärder som nu på kort tid genomförs är långtgående och kräver mycket av såväl medarbetare som studenter – vilket väcker frågor, osäkerhet och oro hos alla inblandade parter. Som rektor har jag full förståelse för dessa reaktioner. Jag vill också understryka att jag och ledningen gör allt som står i vår makt för att hitta lösningar på de problem högskolan ställs inför. Jag är också imponerad av och tacksam för de insatser som ni medarbetare gör i vardagen för att hantera nya utmaningar. Det handlar till exempel om att på kort varsel ställa om olika aktiviteter till digitala lösningar och kommunikationsformer. För att stötta den digitala transformation har ett särskilt supportteam bildats med uppdrag att stötta lärarna med teknisk och pedagogisk vägledning.

Jag förstår också den oro och frustration ni studenter känner i detta läge. Vi gör allt vi kan för att svara på era frågor och hitta lösningar på de problem som uppstår i utbildningarna. I och med att förändringarna är så snabba är det svårt att räcka till. Under eftermiddagen startar vi upp en ny studentwebb där information fortlöpande läggs upp. Som student uppmanas du att i första hand informera dig via studentwebben och i andra hand kontakta kursansvarig för att få svar på frågor om din situation.

Vi uppdaterar även kontinuerligt den övergripande information som finns på högskolans webbplats. Det är viktigt att såväl medarbetare som studenter aktivt söker den information som högskolan tillhandahåller via våra webbplatser.

Vi har sannolikt inte sett slutet på den kris högskolan har att hantera men jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att klara utmaningarna. Min övertygelse har sin grund i det imponerande arbete som nu sker i alla delar av verksamheten. Stort tack för det arbete såväl medarbetare som studenter lägger ner för att få verksamheten att fungera.

Allt gott /Roger Klinth (rektor)

Senast uppdaterad: 2020-03-17.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade