Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-03-17

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Alla studenter och anställda vid Ersta Sköndal Bräcke högskola rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Verksamheten pågår som vanligt, samtidigt som högskolan höjer beredskapen och noggrant följer den fortsatta utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset.

[Uppdaterad 2020-03-27] Under eftermiddagen har Regeringen gått ut med information om att de förbjuder alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse.

[Uppdaterad 2020-03-20]

Just nu råder en extrem situation med många tekniska utmaningar. Det innebär att:

 • Lärplattformen Itslearning: här råder konstant hög belastning och risk för långa väntetider och avbrott.
 • Ladok: hög belastningar och risk för störningar
 • Diva: hög belastning och risk för störningar

[Uppdaterad 2020-03-19]

 • Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, bl. a. vad som gäller för dig som nyss är hemkommen från resa.
 • Högskolans akademiska högtid den 5 juni är inställd.

[Uppdaterad 2020-03-18] Läs mer om vad som gäller för ditt studiestöd på CSN:s hemsida.

[Uppdaterad 2020-03-17]

 • Med anledning av dagens rekommendation från regeringen övergår högskolan helt till distansundervisning/hemexamination från och med onsdag 18 mars. I de undantagsfall där distansundervisning/hemexamination inte är möjligt ställs verksamheten in. Närmare information till studenter ges från respektive institution/kursansvarig.

 • För att möta behov av samlad kommunikation till studenter harlanseringen av en ny Studentwebb tidigarelagts där vi fortlöpande kommer lägga upp information. Studenter uppmanas att i första hand informera sig via studentwebben och i andra hand kontakta kursansvarig vid frågor. Du hittar studentwebben via den här länken: www.student.esh.se

 • Högskolans lokaler kommer att från och med onsdag 18 mars vara låsta men tillgängliga med hjälp av inpasseringsbricka och kod.

 • Biblioteket har öppet i begränsad utsträckning för studenter

[Uppdaterad 2020-03-16] Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har högskolan gjort följande ställningstaganden:

 • Enskilda institutioner utökar möjligheten till digitala lösningar där det går och en del kurser ges nu på distans.
 • Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka studera eller arbeta hemifrån, kontakta kursansvarig eller chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.
 • Högskolans institutioner uppmanas att förbereda för distansundervisning. Kontakta kursansvariga för frågor om vad som gäller för din kurs.
 • Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Högskolan uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster.
 • Högskolan avråder alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Tjänsteresor utomlands beviljas inte under rådande omständigheter.
 • Alla planerade besök från samarbetspartners/gäster från andra länder avbokas tills vidare.
 • Medarbetare och studenter som varit utomlands ska arbeta/studera hemma i två veckor. Kontakta chef/kursansvarig för information om möjligheter att arbeta/studera hemifrån.

[Uppdaterad 2020-03-16] För närvarande är det problem med Itslearning: “Due to schools being closed around the world, we are experiencing unusually high traffic that has temporarily caused degraded performance in parts of our application. Some users may notice some pages are taking longer than usual to load”

[Uppdaterad 2020-03-11] Årets Global session i Skottland ställs in till följd av covid-19. 

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Utifrån Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer har högskolan gjort följande ställningstaganden:

 • Högskolan avråder alla medarbetare och studenter att resa till de länder dit UD avråder resa och tjänsteresor till dessa länder beviljas inte under rådande omständigheter.
 • Alla planerade besök från samarbetspartners/gäster från de länder dit UD avråder resa avbokas tills vidare.
 • Högskolan manar även till försiktighet gällande utlandsresor generellt.

Detta gäller vid sjukdomssymtom

Var uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ring sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. Stanna hemma om du är sjuk oavsett om du misstänker corona eller inte.

Detta gäller hygien

 • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma när du är sjuk

På Campus Ersta och Sköndal städas toaletterna från och med onsdag den 11 mars två gånger per dag samt att dörrhandtag desinficeras dagligen för att minimera eventuell spridning av virus.

För studenter

Jag är förkyld. Vad ska jag göra?
Svar: Stanna hemma om du är sjuk.

Jag vågar inte vara på högskolan eftersom jag är rädd att bli smittad – finns det någon möjlighet att kunna studera på distans under den här perioden?
Svar: Verksamheten pågår som vanligt. Den del av undervisningen som är obligatorisk behöver du delta i. Kontakta kursansvarig om du är orolig.

Vad händer om jag missar obligatoriska föreläsningar eller en tenta till följd av sjukdom?
Svar: Är du frånvarande på grund av sjukdom erbjuds du resttentamina och andra examinationsuppgifter enligt kursplan.

Ska vi verkligen ha föreläsningar, seminarier eller samlingar av studenter överhuvudtaget med tanke på smittläget?
Svar: Det är viktigt att högskolan fortsätter att bedriva utbildning och forskning. Högskolan följer utvecklingen noga och expertmyndigheternas rekommendationer.

Hur gör jag med min VFU?
Svar: Utgå tills vidare från att verksamheten pågår som vanligt. Följ utvecklingen noga.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?
Svar: Studenthälsan genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med corona.

Jag ska/är på utbytesstudier och känner mig orolig, vad ska jag göra?
Svar: Ta kontakt med din institution för att diskutera vad du vill och kan göra.

För medarbetare

Finns det extra stöd och hjälp att få från företagshälsovården just nu?
Svar: Företagshälsovården genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med corona.

Kan högskolan stoppa mig för att resa i tjänsten? Privat?
Svar: Högskolan kan stoppa tjänsteresor. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen, länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168

Jag är orolig för smitta, vad ska jag göra?
Svar: Enligt det generella arbetsmiljöansvaret som varje chef har gäller även att hantera medarbetares arbetsrelaterad oro, oavsett orsak. Kontakta din närmaste chef.

Senast uppdaterad: 2020-03-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade