Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Att vårda sjuka personer i hemmet – patientens, närståendes och personalens perspektiv

I dagens välfärdsamhälle vårdas allt fler och allt sjukare personer i det egna hemmet, ofta ändå fram till döden. De närstående har då ofta en avgörande roll, och ger både vård och stöd i olika perioder under sjukdomstiden. Vid Anhörigdagen i Göteborg föreläste Anette Alvariza, professor i palliativ vård, om olika aspekter inom palliativ vård utifrån patientens, närståendes och personalens perspektiv.

–Livet förändras ganska påtagligt när någon som står oss nära plötsligt blir obotligt sjuk. Det tror jag vi alla kan känna igen oss i, även i lättare sjukdom att vår vardag förändras, och vi måste bryta våra mönster, säger Anette Alvariza.

När man jobbar med stöd till familjer vill man luta sig mot teoretiska modeller, och vanligt är att man lutar sig mot ett förhållningssätt. Det var något Anette presenterade och berättade om under dagen. Hennes presentation handlade bland annat om formuläret  och arbetssättet ”Ditt behov av stöd” (svensk version av The Carer Support Needs Assessment Tool, CSNAT). Arbetssättet kan främja stöd för närstående till personer med livshotande sjukdom. ”Ditt behov av stöd” medför ett omvänt förhållningssätt. Istället för vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter är det närståendes egna behov och prioriteringar som styr vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

”Ditt behov av stöd” innefattar 14 breda områden där närstående ofta uttrycker behov av stöd. Närstående kan använda formuläret för att synliggöra behov av stöd de har både för att kunna stödja en person som vårdas i hemmet och för att främja egen hälsa och välbefinnande i sin roll som närstående. För användning i klinisk vård är ”Ditt behov av stöd” integrerad i en personcentrerad process för bedömning och beslut om stödinsatser, som initieras av vårdpersonal men styrs och leds av närstående.

Den personcentrerade processen inleds med att formuläret introduceras för närstående som ges möjlighet att reflektera över resurser, stödbehov och prioritera vad som är mest viktigt för dem. Ett samtal genomförs under tiden eller efter mellan närstående och vårdpersonal. Som ett resultat av samtalet överenskommer närstående och vårdpersonal om vilka stödinsatser som skulle vara värdefulla och en gemensam handlingsplan upprättas. Kontinuerligt genomförs gemensam omvärdering av närståendes stödbehov.

Ta del av föreläsningen här. Anette kommer cirka 55 minuter in i filmen.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade