Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Avveckling av psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi

Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth, har beslutat att avveckla utbildningarna vid S:t Lukas utbildningsinstitut. Den 23 januari 2022 läggs därför samtliga utbildningar vid S:t Lukas utbildningsinstitut ner, både den grundläggande utbildning i psykoterapi och psykoterapeutprogrammet. Beslutet innebär att de studenter som redan är antagna till utbildningar inom S:t Lukas utbildningsinstitut kan slutföra sina studier, då utbildningen bedrivs till den 23 januari 2022, men att ingen ny antagning kommer ske.

Högskolan tog över psykoterapiutbildningen från Förbundet S:t Lukas den 1 juli 2008 och erhöll samma år examensrätt för psykoterapeutexamen. S:t Lukas utbildningsinstitut utgjorde från början en egen institution, men integrerades 2016 i Institutionen för vårdvetenskap på grund av ekonomiska problem. Den akuta situationen kunde hanteras, men mer långsiktiga ekonomiska svårigheter kvarstod. Till skillnad från universitetens psykoterapeutprogram har utbildningen vid S:t Lukas utbildningsinstitut inte något statsanslag utan finansieras helt genom avgifter. Konkurrensläget har därför varit svårt för högskolans påbyggnadsutbildningar inom psykoterapi. Det svåra ekonomiska läget ligger till grund för beslutet att avveckla grundutbildningen i psykoterapi och psykoterapeutprogrammet.

Studenter har rätt att slutföra utbildningen enligt föreliggande utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets längd plus två år. Det betyder att efter den 23 januari 2022 återstår två år att slutföra utbildningen, det vill säga till och med den 23 januari 2024.

Som uppdragsutbildning finns den grundläggande familjepsykoterapiutbildningen kvar, och är årligen återkommande. Läs mer om den här.  

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade