Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Sorg och psykisk hälsa hos föräldrar som mist ett barn i cancer

Att som förälder mista ett barn leder till sorg och stor smärta. Under snart fyra år har doktoranden Lilian Pohlkamp forskat om sorg och psykisk hälsa hos föräldrar som har mist ett barn i cancer ett till fem år tidigare. Nästa vecka presenterar Lilian studien på sitt slutseminarium inför den kommande disputationen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Sorgen efter förlusten av ett barn anses vara mer intensiv och långvarig än efter andra typer av förluster, vilket ökar risken för psykisk ohälsa. Syftet med avhandlingsprojektet har varit att undersöka sorg och psykisk hälsa hos föräldrar som förlorat ett barn i cancer för att se hur sorgen påverkar dem ett till fem år efter förlusten, samt att försöka förstå om det finns faktorer som eventuellt påverkar sorgeförloppet och ökar risk för ohälsa, säger Lilian Pohlkamp doktorand i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Framförallt studerades omständigheter under barnets sjukdomstid som kan tänkas ha betydelse för föräldrars psykiska hälsa på lång sikt. Föräldrars upplevelser av kommunikationen och relationer med vårdpersonal, har varit av särskilt intresse.

–De viktigaste resultaten tycker jag är, att man kan se att föräldrars sorg tar lång tid att bearbeta, att många har symtom på psykisk ohälsa och att föräldrarnas symtom på förlängd sorg och psykisk ohälsa verkar vara associerade med faktorer under den tid då barnet var sjukt. Dessa faktorer var olika för mammor och pappor. Hur föräldrarna mår kan påverka deras förmåga att stödja sitt barn under sjukdomstiden och det är därför angeläget att studera det för hela familjens bästa. Resultaten av studierna kan förhoppningsvis ligga till grund för utveckling av nödvändiga skräddarsydda stödresurser för föräldrar på både kort och på längre sikt, säger Lilian Pohlkamp.

Lilian Pohlkamps avhandling består av fyra delstudier: en instrument-validering, följd av studier av föräldrarnas sorg och psykologiska symtom över tid och relaterat till kön och samband mellan symptomen och upplevelser från vårdtiden då barnet var sjukt. Den sista delstudien handlar om vad föräldrarna tycker har underlättat, men även försvårat bearbetningen av deras sorg. Studien är den första i sitt slag i Sverige av föräldrars sorg och hälsa 1 till 5 år efter förlusten av ett barn i cancer.

Vid nästa veckas slutseminariet ska avhandlingens fyra delstudier granskas och diskuteras av externa och interna granskare.

– Därefter behöver jag revidera min kappa efter granskarnas förslag. En viktig del är också att formulera på vilket sätt resultaten skulle kunna användas för att göra vården av svårt sjuka barn och deras familjer ännu bättre, säger Lilian Pohlkamp som doktorerar under våren 2020.

För mer information om avhandlingen, kontakta Lilian Pohlkamp.

Den 16 december kl. 9.00 håller Lilian sitt kappaseminarium: Bereaved mothers and fathers. Grief and psychological health following the loss a child 1 to 5 years earlier.
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, sal 1.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade