Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-12-06

Ersta Sköndal Bräcke högskolas samtalsträning på fenomenologisk grund uppmärksammas

För patienter är det viktigt att bli bemötta och lyssnade på med värdighet och respekt. Av olika anledningar kan sjuksköterskor tycka att det är svårt att kommunicera med patienter på ett bra sätt och lyssna förutsättningslöst till deras berättelser, och fokuserar därför mer på det praktiska och rutinmässiga arbetet. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ingår färdighetsträning i kommunikation under flera delkurser på sjuksköterskeprogrammet.

För patienter är det viktigt att bli bemötta och lyssnade på med värdighet och respekt. Av olika anledningar kan sjuksköterskor tycka att det är svårt att kommunicera med patienter på ett bra sätt och att lyssna förutsättningslöst till deras berättelser, och fokuserar därför mer på det praktiska och rutinmässiga arbetet. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har man tagit fram en strimma i utbildningen där kommunikation ingår under flera delkurser på sjuksköterskeprogrammet.

– Många sjuksköterskor kan känna sig osäkra på att berätta samt ge dåliga nyheter på rätt sätt. De kan även vara osäkra på hur de talar med patienter om svåra problem, dagliga smärtor och oro. Många behöver träna sig i att bli både bättre lyssnare och bättre på att kommunicera. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi i läroplanen moment som ger kommunikationsfärdigheter baserad på fenomenologi för våra sjuksköterskestudenter. Det känns väldigt roligt att detta nu uppmärksammas även internationellt, säger Jennifer Bullington, professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Trots att kommunikation är en viktig del i sjuksköterskans arbete, finns ingen reglerad och obligatorisk del för det i de svenska sjuksköterskeutbildningarna. I den nyligen publicerade artikeln presenterar forskarna vid Ersta Sköndal Bräcke högskola en modell för hur utbildningen i samtalsträning kan se ut för sjuksköterskor, och som ger både en teoretisk och praktisk utbildning i personcentrerad kommunikation. Den fenomenologiskt inspirerade metoden för hur man kan samtala på ett öppet, förutsättningslöst sätt, vilket gör det möjligt för patienten att reflektera över tankar och känslor som väcks i samband med ohälsa, sjukdom och död. Att fokusera på patienters erfarenhet och förståelse för deras nuvarande livssituation är viktigt, särskilt mitt i sjukdom, ohälsa och död. Forskarna på högskolan utvärderar nu metoden för samtalsträningen med studenter på sjuksköterskeprogrammet.

För mer information, kontakta Jennifer Bullington.

Ta del av artikeln i Nurse Education in Practice här.
Ta del av en artikel i Omvårdnadsmagasinet om Det goda samtalet, där Jennifer Bullington intervjuas.

Senast uppdaterad: 2019-12-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade