Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-11-25

Gunilla Silfverberg om hästens betydelse i rehabiliteringsprocessen hos "Malou efter tio"

Vad kan djur göra i en process när någon blivit skadad eller måste börja om sitt liv? Ersta Sköndal Bräcke högskolas professor i vårdetik Gunilla Silfverberg har under en lång tid forskat om djur, och främst hästen och dess betydelse vid trauman samt i stort för människors hälsa. I förra veckan medverkade Gunilla som forskare i "Malou efter tio" där hon intervjuades i samband med att ryttaren Anna, som förlorat sitt ben i en trafikolycka, berättade om sina erfarenheter med hästen som rehabilitering och vägen tillbaka.

– Jag har tittat på hästar som medarbetare i vården och i rehabiliteringsprocesser. Annas berättelse är så väldigt belysande. Den visar att om man råkar ut för en skada eller en sjukdom behöver man få ett nytt förhållningssätt till sin kropp. Och vi lever ju väldigt mycket i och genom våra kroppar. Det gäller då att gå framåt och inte titta tillbaka, och det kan hästen hjälpa till med, förklarar Gunilla Silfverberg hos Malou von Sivers.

Se hela inslaget här.

* Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola pågår ett forskningsprogram om sällskapsdjurens betydelse för människors hälsa. Bakgrunden är att djur, inte minst häst och hund, i allt större utsträckning kommit att användas inom vård, socialt behandlingsarbete och rehabilitering. Det har visats att dessa djur i både fysiskt och mentalt avseende kan ha läkande och hälsofrämjande effekter. Olika studier påvisar positiva resultat när det gäller hästens och hundens inverkan på människors välbefinnande och livskvalitet. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2019-12-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade