Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Disputation: Hur mår unga vuxna som förlorat en förälder i cancer?

När en förälder dör i cancer har barn eller unga vuxna levt med palliativ vård under en tid. Tina Lundberg, som i veckan disputerar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, undersöker i sitt avhandlingsprojekt det psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död med fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

Sedan 2012 har Tina Lundberg haft en halvtids doktorandtjänst vid Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Den 22 november försvarar hon sin avhandling ”Psychosocial well-being in bereavement among family members with a special focus on young adults who have lost a parent to cancer”.

Vilka är de viktigaste resultaten i avhandlingen?
–Resultatet visar att unga vuxna som förlorat en förälder i cancer har ett allmänt lågt psykosocialt välbefinnande, med bland annat symtom på ångest och låg livstillfredsställelse. Deras självkänsla var associerad med symtom på ångest och depression. Resultatet visar också på faktorer som skulle kunna vara skyddande för långvariga problem, som exempelvis normal självkänsla och stöd av familj och vänner. Det psykosociala välbefinnandet rapporterades stabilt med små förbättringar under de första 18 månaderna efter förälderns död, säger Tina Lundberg, som har en doktorandtjänst på Ersta Sköndal Bräcke högskola, men är antagen som doktorand vid KI.

Tina säger att denna grupp av unga vuxna är understuderad. Hon hoppas nu att resultaten från hennes forskning kan vara hjälp till vårdpersonal som möter unga vuxna i sitt dagliga arbete, samt ge vägledning för framtida stödjande insatser och informera beslutsfattare om hur man bäst kan stödja dessa unga vuxna. Vidare visar resultaten att stödjande interaktioner med vårdpersonal skulle kunna främja ett gott psykosocialt välbefinnande om stödet upplevs som positivt.

Forskningen har skett i flera delstudier. Bland annat genom både kvalitativa tillbakablickande intervjuer med familjemedlemmar till någon som dött inom en palliativ vårdenhet samt kvantitativa studier med enkäter till unga vuxna som förlorat en förälder i cancer och som deltagit i stödgrupp vid en specialiserad palliativvårdsenhet.

Efter disputationen den 22 november ska Tina Lundberg fortsätta med forskning i kombination med andra uppdrag.

För mer information om avhandlingen, kontakta Tina Lundberg.

Ta del av Tina Lundbergs vetenskapliga artiklar här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade