Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Hur påverkas den psykiska hälsan hos barn som mist en förälder i cancer?

Under snart fyra år har doktoranden Megan Weber forskat om psykisk hälsa hos barn som har mist en förälder i cancer. Nästa vecka håller Megan sitt slutseminarium för att visa sitt fullgörande inför den kommande disputationen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Megans avhandling handlar om utveckling av stödjande psykosociala åtgärder hos barnfamiljer där en förälder gått bort i cancer. Syftet med projektet har varit att göra det möjligt att lättare kunna identifiera barn och ungdomar som riskerar nedsatt psykisk hälsa efter en förlust och att förbättra stödet till dessa barn och ungdomar.

– Två av de viktigaste resultaten tycker jag är att man kan se att familjens kommunikation verkar påverkas av familjens sorg, och att barn och ungdomars psykisk hälsa verkar vara associerat med just kvaliteten av kommunikationen mellan föräldern och barnet eller ungdomen, säger Megan Weber doktorand i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Megan Webers avhandling har bestått av fyra delstudier innehållande en intervjustudie, en enkätstudie och två piloter av interventionen.

– Det jag kan se är att min intervention verkar ha effekt och kan förbättra relationer och kommunikation hos de familjer som deltog. Det är så klart svårt att generalisera till alla barn i familjer som mist en förälder, men det tyder på att min forskning går i rätt riktning för att kunna hjälpa flera familjer framöver, säger Megan Weber.

Nästa vecka väntar slutseminariet, vilket är ett seminarium där manuset till avhandlingen ska försvaras.

– Fram till disputationen behöver jag skriva klar min kappa. Men jag har även lovat en av mina deltagare som då var 7,5 år att jag ska skriva en barnversion av forskningsrapporten, då hon var väldigt nyfiken på mina resultat, säger Megan Weber.

För mer information om avhandlingen, kontakta Megan Weber.

Den 30 oktober kl. 13.00 håller Megan sitt slutseminarium: Development of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Children.
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade