Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-10-18

Ny rapport visar matfattigdomen i Sverige

Välfärdssamhället är något som många av oss ofta tar för givet. Men det finns, även i Sverige, en utbredd, osynlig och växande fattigdom. Ersta Sköndal Bräcke högskolas professor Magnus Karlsson, har tillsammans med Sveriges Stadsmissioner tagit fram fattigdomsrapporten 2019, som i år fokuserar på matfattigdom.

Magnus Karlsson

– Årets fattigdomsrapport visar att Stadsmissionens stöd till människor i ekonomisk utsatthet till stor del handar om insatser gällande mat, såsom subventionerad matförsäljning, matkasseverksamhet och färdiglagade måltider. En genomgång av det kvalitativa materialet visar tydligt att Stadsmissionerna menar att behovet av mat ökat, och att hanteringen av mat är en central del i deras verksamheter, säger Magnus Karlsson, professor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fattidgsomsrapporten är ett arbete som inleddes 2011 mellan Sveriges Stadsmissioner och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under de åren har det samlats in statistik vad gäller insatser för människor i ekonomisk utsatthet. Av de 380 000 registrerade insatserna har 245 000 utgjort matrelaterade insatser.

– Att det i en väl utvecklad välfärdsstat finns ett utbrett behov av insatser kring mat - en väldigt akut insats som möter ett av våra mest basala behov - är knappast väntat, säger Magnus Karlsson.

Två tredjedelar av stadsmissionernas samtliga insatser under 2019 utgjordes av utdelning av mat eller subvention av mat. Den största andelen av dessa, nära två tredjedelar, ges till människor som lever på långvarigt försörjningsstöd. En stor del barnfamiljer ingår i denna grupp. Enbart stadsmissionen i Skåne registrerar 90 000 måltider under ett år.

– Vi möter dagligen människor som inte kan sätta mat på bordet varken till sina barn eller till sig själva. Människor går hungriga i välfärdssamhället Sverige 2019 och det är dags för politiken att agera, säger Lotta Säfström, ordförande i Sveriges Stadsmissioner i ett pressmeddelande om rapporten.

För mer informations om rapporten, kontakta Magnus Karlsson.

Ta del av rapporten här.

Senast uppdaterad: 2020-01-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade