Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Stipendium till doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Elin Hjorth, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, mottog idag Svensk sjuksköterskeförenings årliga doktorandstipendium på 109 000 kronor för sitt avhandlingsarbete.

– Det känns stort! Det är en hedrande utmärkelse att ta emot, säger Elin Hjorth, som är doktorand vid Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Elins avhandling berör den ovanliga och mycket svåra sjukdomen Spinal muskelatrofi. I det arbetet studerar hon hur hon på bästa sätt kan förbättra vården för dessa barn och deras familjer utifrån familjens önskemål.

– Projektet syftar till att undersöka hur familjer med Spinal muskelartrofi upplever den vård barnen får, säger Elin Hjorth.

Elin brinner för att familjerna som berörs av sjukdomen ska få mer uppmärksamhet och att deras behov bättre ska synliggöras. Hennes forskning kan ses som ett led i att forma den kliniska verksamheten utifrån det som familjerna själva önskar.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra med kunskap om de här familjernas situation, vilket är viktigt för att på sikt kunna utforma vården efter deras önskemål och behov. Härnäst ska jag skriva klart min fjärde studie och under våren skriva min ramberättelse för att sen disputera under 2020, säger Elin Hjorth..

Avhandlingsarbetet inkluderar två rikstäckande enkätstudier i Sverige och Danmark, som har haft 84 procents svarsfrekvens. Arbetet innehåller även en narrativ studie där Elin studerar dessa familjers vardag på djupet, familjer vars vardag kantas av att leva med vetskap om att barnet när som helst kan dö.

För mer information om projektet, kontakta Elin Hjorth.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium utlyses årligen. Prissumman är 109 000 kronor och återspeglar föreningens ålder som är 109 år. För varje år räknas stipendiet upp med 1 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade