Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-10-01

Hur ska morgondagens ideella verksamheter organiseras och ledas? Ta del av resultaten från forskningssamarbetet

För sex år sedan inleddes ett strategiskt forskningssamarbete med inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vid en konferens imorgon den 2 oktober presenterar flera forskare resultat från både avslutade och pågående projekt.

– Efter de gånga årens intensiva arbete är det nu väldigt roligt att kunna se resultaten av och den samlade kunskapen från detta samarbete. På samma sätt har det varit mycket spännande att få vara med och sprida denna kunskap till både de medverkande organisationerna och många andra i den ideella sektorn. Forskningen vi har bedrivit under de här åren har bland annat handlat om medlemskap och andra engagemangsformer, jämställdhet och mångfald i ideella organisationer, närvaron av både en ideell och kommersiell logik i föreningslivet, varumärken och akademisk och annan utbildning med bäring på civilsamhället, säger Johan Hvenmark som är forskningsledare och huvudansvarig för samarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Åtta ideella organisationer* ingår i forskningssamarbetet, som syftar till att både initiera forskning och etablera en forskningsmiljö som ligger i gränslandet mellan akademi och praktiken i ideell sektor. Förutom de många projekt som hittills genomförts har det också tagits fram olika typer av utbildningar i enskilda organisationer och på högskolan, däribland flera kurser på masternivå med fokus på just temat organisering och ledning i ideella verksamheter.

– Mycket bra forskning görs idag, men det är i mitt perspektiv för lite som faktiskt får effekt ute i samhället. En hel del stannar bara i akademin. Det bär vi ändra på och här har tanken varit att göra det genom att sprida och utbyta kunskap både mellan akademi och ideella organisationer, men även mellan organisationer. Detta är en bärande del i det här samarbetet, säger Johan Hvenmark

Vid konferensen den 2 oktober diskuteras resultat från flera både avslutade och pågående projekt i forskningssamarbetet. Läs mer om konferensen här.

Läs mer om projektet och ta del av de vetenskapliga rapporter som publicerats här (länk till projektsida) eller kontakta Johan Hvenmark direkt.

* Cancerfonden, Golfförbundet, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, Lärarförbundet och Vårdförbundet.

Senast uppdaterad: 2020-01-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade