Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-09-09

Ny terminsstart för socionomstudenter på Gotland

Förra veckan började 38 nya studenter vid Socionomprogrammet på Campus Gotland, som drivs av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Det känns jättekul att äntligen sätta igång igen, och roligt att återigen få utbilda studenter utanför Stockholmsområdet, säger Susanne Björk, studierektor vid uppdragsutbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Det är andra året i rad som högskolans lärarkår håller utbildningen på Gotland. Genom ett avtal mellan Uppsala universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola är det överenskommet att högskolan ska genomföra två utbildningsomgångar av socionomprogrammet. Det är därmed högskolans lärare samt externt anlitade lärare som ansvarar för olika delar av undervisningen under programmets gång.

– Söktrycket till de båda utbildningsomgångarna har varit stort. Dessutom finns ett stort engagemang från Region Gotland att på olika sätt medverka i programmet, inte minst genom att kunna erbjuda och ordna arbetsplatser och handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning, säger Susanna Björk.

Vid terminsstarten fick de nya studenterna delta i en historisk välkomstceremoni i S:t Nicolais ruin i Visby. Denna vecka är det däremot full fart framåt med introduktion till socialt arbete.

För mer information, kontakta Susanne Björk.

Senast uppdaterad: 2019-09-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade