Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-08-30

Start för ny utbildning där samordnade resurser stärker kompetens och erfarenhet

Nästa vecka startar ett nytt program vid Ersta Sköndal Bräcke högskola – ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen har tagits fram och ges gemensamt med Sophiahemmet Högskola. Programmet har många sökanden och närmare 60 studenter kommer nu att starta sin utbildning.

Agneta Wennman-Larsen

Carina Lundh-Hagelin

– Det är verkligen jättekul att det varit så många sökande. Vid både Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola har det tidigare funnits specialistsjuksköterskeprogram inrikning palliativ vård, och nu tar vi utbildningen ytterligare ett steg i och med denna samverkan, säger Carina Lundh Hagelin, som är programansvarig för utbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– På så vis kan vi även samordna resurser för att öka både klinisk-, pedagogisk-, forskningskompetens och erfarenhet, säger Agneta Wennman-Larsen som är programansvarig för utbildningen vid Sophiahemmet högskola.

Utbildningen har en viktig funktion att fylla när allt fler blir äldre och lever längre med livsbegränsande sjukdomar. Allmän palliativ vård är något varje hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge oavsett var man arbetar. Samtidigt är det ett område som ofta kan upplevas svårt och det behövs fler personer med specialistkunskap.

– Sjuksköterskor har en viktig funktion inom palliativ vård såväl för patienter, närstående som kollegor. Det här utbildningsprogrammet kommer att bidra till att sjuksköterskor kan fördjupa sina kunskaper inom området palliativ vård och att driva förändrings- och utvecklingsarbete inom området. Genom sina specialistkunskaper kan de bidra till en ökad trygghet för sig själva och andra, samt verka för att utveckla palliativ vård såväl i den egna verksamheten, närliggande områden som övergripande på en nationell nivå, säger Carina Lundh Hagelin.

Utbildningen ges på halvfart under två år, vilket gör att sjuksköterskor kan arbeta samtidigt som de vidareutbildnar sig. Utbildningen ges också till största delen nätbaserad vilket gör att resor till och från högskolan minimeras och att studenterna kan genomföra sina studier när de själva önskar.

–De blivande studenterna är spridda över hela landet. Vi hoppas och tror att studenterna kommer från olika verksamheter och har olika lång erfarenhet från vården i stort och från palliativ vård, säger Agneta Wennman-Larsen.

För mer information, kontakta Carina Lund Hagelin, programansvarig Ersta Sköndal Bräcke högskola eller Agneta Wennman-Larsen Sophiahemmet högskola.

Läs mer om utbildningen här.

Se filmen om utibldningen här.

Senast uppdaterad: 2019-09-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade