Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-08-20

Nytt ramavtal för högskolans uppdragsutbildningar

Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning har vunnit Stockholms stads upphandling av uppdragsutbildningar för de kommande fyra åren. Högskolan konkurrerade med fyra andra utbildningsanordnare.

– Det är inom de upphandlade områdena vi som högskola har vår styrka, så det känns väldigt bra att vara en av de utbildningsanordnare som får tillfället att vidareutbilda inom Stockholm stad, säger Anette Mimer Sjöblom, enhetschef på uppdragsutbildningsenheten.

Ramavtalet innebär att behov av utbildning, såväl högskole- samt annan utbildning, inom stadsdelsnämnder, äldrenämnd och socialnämnden i Stockholm ska riktas till högskolan. Detta görs både genom utbildningar där man kan erhålla högskolepoäng samt utbildningar utan möjlighet att erhålla högskolepoäng.

De fyra aktuella utbildningsområdena är: äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt organisation, ledarskap och kvalitet. Målgruppen för utbildningarna är enligt avtalet medarbetare som är verksamma inom eller på uppdrag åt Stockholms stad alternativt ingår i målgruppen för Forum Carpe vilka anordnar utbildningar i hela länet. Avtalsperioden är på fyra år.

Senast uppdaterad: 2019-08-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade