Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-07-31

Att delta i forskningsstudier kan vara meningsfullt för de som mist en förälder

Unga vuxna som förlorat en förälder känner det meningsfullt att delta i forskning, både för att kunna hjälpa andra, men även som terapi för dem själva. Det visar en ny nationell studie gjord av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Många gånger utesluts unga vuxna som förlorat en förälder i sjukdom från deltagande i studier, därför att ett deltagande i studien riskerar att påminna dem om de jobbiga och svåra situationer de varit med om, och därmed anses kunna göra skada. Men nu visar en ny studie att det istället kan vara tvärtom.

– Vi ser i våra studier att risken för skada är minimal och att deltagande i studier till och med kan ha en positiv effekt. Bland annat beskriver flera av de unga vuxna som förlorat en förälder i cancer att de upplever det terapeutiskt att få komma ihåg den avlidne föräldern och att det känns meningsfullt att bidra till utveckling av vården för att därmed hjälpa andra i liknande situation, säger Camilla Udo, forskare vid Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I studien har unga vuxna fått beskriva hur de själva upplever deltagandet i studier som efterfrågar deras erfarenheter gällande förlust av en förälder. I den här nationella studien deltog både unga som förlorat en förälder i cancer och en jämförelsegrupp av unga vuxna som inte förlorat någon förälder. Resultaten visar att risken för potentiell skada är minimal och att deltagande till och med kan ha en positiv effekt på unga vuxna. Även de personerna i jämförelsegruppen beskrev deltagande i studien som meningsfull för att bidra till forskning och på så sätt kunna hjälpa andra.

– Deltagarna i jämförelsegruppen beskrev att frågorna i studien bidrog till en ökad reflektion och medvetenhet om livet. Vi drar därför slutsatsen att unga vuxna bör tillfrågas om de vill delta i forskningsstudier, även gällande svåra förluster, och att de själva får möjlighet att avgöra om de vill delta eller inte, säger Ulrika Kreicbergs, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Hela studien A nationwide study of young adults’ perspectives on participation in bereavement research tar du del av här. Studien är en enkätstudie med öppna och slutna frågor gjord på unga vuxna i Sverige, som under sin tonårstid (2000-2003) förlorat en förälder i cancer.

För mer information om studien, kontakta Ulrika Kreicbergs.

Senast uppdaterad: 2019-08-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade