Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-07-02

Två nya professorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Förra veckan fick Ersta Sköndal Bräcke högskola två nya professorer. Anette Alvariza är professor i palliativ vård och Ingrid Hellström professor i vårdvetenskap med inriktning vård av äldre.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola går forskning och utbildning hand i hand. Genom de två nya professorerna blir högskolans forskargrupp inom vårdområdet än starkare. Under deras tid på högskolan har de varit med och utvecklat vårdutbildningarna inom master, specialistprogram och forskarutbildningen i palliativ vård.

– Efter min disputation 2012 har jag medvetet arbetat med en kombination av forskning, utbildning och klinisk vård och vårdutveckling. Min forskning rör uteslutande palliativ vård och kan beskrivas i tre områden, familj och närstående, kvalitet, arbetssätt och utvärdering av vården under livets sista tid samt instrumentutveckling. Jag tilltalas av det palliativa förhållningssättet som tillämpar en helhetssyn och ser patienten och familjen som en enhet för vård, säger Anette Alvariza.

Anette har arbetat inom palliativ vård i snart 25 år och säger att hennes insikt kring komplexiteten i situationen för patienter i livets slut och deras närstående har ökat med tiden.

– Jag hoppas att den forskning jag deltar i ska kunna bidra till att fylla en del av det kunskapsglapp som finns avseende samhälleligt angelägna frågor med betydelse för vården som ges till personer med livshotande och obotlig sjukdom. Sådan kunskap kan komma att utgöra väsentligt underlag för utveckling av policy och palliativa insatser.

Ingrid Hellströms forskning fokuserar på äldre personer som lever med långvarig ohälsa, ofta med multi-sjuklighet i det egna hemmet. Men hennes forskning stannar inte vid hemmets ytterdörr utan här inkluderas även grannskapet, den nära miljön.

– Mitt bidrag till forskarsamhället ligger främst inom utvecklingen av begreppet couplehood och studier kring parrelationer vid demenssjukdom. Jag bedriver också forskning kring den kommunala sjuksköterskans yrkesroll. Vården fokuserar främst på den enskilde personens välbefinnande, men personen befinner sig oftast i ett nät av olika relationer av anhöriga och vårdpersonal, och i olika miljöer. Dessa relationsbaserade nät har sedan länge fångat mitt intresse och nyfikenhet, säger Ingrid Hellström.

Båda ser det som viktigt att bedriva forskning som är kliniknära och som kommer patienter, närstående och vårdpersonal tillgodo och som bidrar till att överbrygga det glapp som finns mellan teori och praktik.

– Jag vill dessutom implementera forskningsresultat och inspirera sjukvårdspersonal jag möter i utbildning och i klinisk tjänstgöring att arbeta efter den evidens som finns för en palliativ vård av hög kvalitet, säger Anette Alvariza.

– Med en allt större andel åldrande befolkning och med samtidig fokus på ”nära vård”, blir utmaningen allt större att ge en god vård och omsorg för de äldre i vårt samhälle, ofta i det egna hemmet utan tillgång till avancerad vård. Det är viktigt att förbereda blivande sjuksköterskor för denna utmaning, säger Ingrid Hellström.

För mer information, kontakta Anette Alvariza eller Ingrid Hellström.

Senast uppdaterad: 2019-07-02.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade