Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-06-25

Välfärd, överflöd och ideellt engagemang - möt oss i Almedalen

Nästa vecka är det Almedalsveckan, där forskare, politiker, debattörer och andra intressenter samlas för att ta sig an aktuella frågor. Flera av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare är på plats för att diskutera bland annat samskapande av välfärd, överflöd av livsmedel och framtidens ideella organisationer.

Den senaste tiden har det ideella engagemanget intensifierat debatten om klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället, där Greta Thunberg är en viktig drivkraft. Men ideellt engagemang omfattar så mycket mer än miljöfrågor och enskilda insatser.

– Mer än varannan svensk arbetar utan ersättning, för andra och i en organisation på en regelbunden basis inom områden som exempelvis idrott eller social utsatthet, säger Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, som är en av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare som är på plats under Almedalsveckan för att prata om bland annat framtidens engagemang.

Civilsamhället och dess organisationer är även de verksamma inom folkbildning, internationellt utvecklingsarbete och kultur. Ett omdebatterat fält är den svenska välfärden och det svenska civilsamhällets betydelse för att upprätthålla och utveckla skola samt vård och omsorg.

– Idag kompletterar inte bara de ideella organisationerna den offentliga välfärden, utan erbjuder även alternativ samt utvecklar den gemensamma välfärden genom att exempelvis identifiera nya lösningar och behov i samhället, säger Ola Segnestam Larsson, vilket är ett ämne han kommer vara med och diskutera den 3 juli.

På plats under Almedalsveckan finns, förutom Ola Segnestam Larsson, Johan von Essen, forskare i civilsamhällesfrågor, och Magnus Karlsson, professor i socialt arbete. Läs här om evenemangen där Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare deltar .

Senast uppdaterad: 2019-07-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade