Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-05-29

Vad gör en diakon i sitt dagliga arbete?

Vad gör en diakon i sitt dagliga arbete? När känner diakonen att hon eller han lyckas? Det var några av de frågor som professor Moira von Wright hade som utgångspunkt när hon påbörjade sitt forskningsprojekt Diakonins mening. Vid ett kommande seminarium kan du höra Moira och flera andra forskare presentera sina aktuella projekt inom diakoni.

Diakoniforskningens dag hålls för första gången vid Ersta Sköndal Bräcke högskola den 13 juni på eftermiddagen. Syftet är att synliggöra pågående forskning och utvecklingsarbete inom diakoni.

–Jag belyser diakonin ur nya perspektiv, vilket kan vara lite utmanande. Mitt syfte har varit att förstå diakoni som ett fenomen i stunden, med utgångspunkt i den diakonala situationen, säger Moira von Wright, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Moiras projekt är ett samverkansprojekt med Svenska kyrkan och Stockholms stift, men det utgår inte från teologin, utan från ett socialfilosofiskt perspektiv, vilket gör att man får syn på andra saker. I projektet har Moira följt fem diakoner i deras dagliga arbete och haft lika många diakoner som en referensgrupp för att diskutera trovärdigheten i hennes förståelse av diakonins vardag.

– Diakonerna har ett brett ansvar och gör ett oerhört viktigt arbete, men det finns även risker i det diakonala arbetet, och dem har jag sett på ett annat sätt genom det vetenskapliga vägvalet, säger Moira von Wright.

Förutom Moira får du höra Elisabeth Christiansson och Charlotte Engel berätta om pågående forsknings- och utvecklingsarbeten inom diakonin. Doktoranden Linnea Lundgren talar om hur olika religiösa organisationer i civilsamhället kämpar för legitimitet och inflytande i det svenska politiska systemet. Dagen avslutas med att Mats J Hansson berättar om det etiska perspektivets plats i diakoniforskningen.

För mer information, kontakta prefekt Mats J. Hansson.

Diakoniforskningens hålls den 13 juni kl. 13.00 på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30.

Senast uppdaterad: 2019-05-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade