Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att som äldre finna sig i utsatthet

När man som äldre flyttar till ett vård- och omsorgsboende är det inte alltid ett självklart val. Det är något som kan ta tid att acceptera. Att dessutom behöva daglig hjälp med att sköta och ta hand om sig själv och sin kropp, kan kännas än mer jobbigt. I en ny studie har forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola undersökt betydelsen av att ta emot assistans, men utifrån de äldres perspektiv.

– Vad vi kan se i studien är att de äldre personer vi intervjuat vill värna om sitt självbestämmande. Därför gjorde de så mycket de kunde själva, samt kände ett ansvar av att själva bedöma undersköterskornas arbetsbelastning innan de bad om hjälp, säger Bodil Holmberg, doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola och en av forskarna bakom denna delstudie.

I studien har man undersökt hur äldre på vård- och omsorgsboende känner och ser på att ta emot hjälp för sin personliga vård. Det handlar bland annat om att klä av och på sig, matning, toalettbesök och duschning, vilket är något som de flesta föredrar att göra privat.

– Men vi kunde faktiskt se att den assisterade kroppsliga vården även kunde innebära ett välbefinnande när den gavs av vana och kunniga undersköterskor i en stämning av gemenskap, omsorg och humor. Det fick medvetenheten om hjälpbehoven att sjunka undan, säger Bodil Holmberg.

Studien bygger på intervjuer med multisjuka äldre personer boende på ett vård- och omsorgsboende, samtliga med ett dagligt behov av assistans med kroppslig vård, där syftet har varit att belysa innebörder i att ta emot assisterad kroppslig vård. Resultaten har visat både positiva och negativa aspekter, men innebar i alla lägen ett visst mått av utsatthet som de äldre försökte att finna sig i, samtidigt som de försökte värna sitt självbestämmande.

Denna studie är en del av ett doktorandprojekt som syftar till att belysa den kroppsliga vården utifrån äldres, anhörigas och vårdares perspektiv. Projektet beräknas pågå till våren 2020. I nästa steg kommer anhörigas uppfattningar om den kroppsliga vården att beskrivas.

För mer information kontakta Bodil Holmberg.

Ta del av studien i artikeln Assenting to exposedness – meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.

Senast uppdaterad: 2019-04-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade