Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny bok diskuterar etiska frågor i relationen människa-häst

Sedan 1950-talet har hästar använts för rehabilitering inom olika vårdverksamheter. Men det finns fortfarande väldigt lite forskning som tar hänsyn till både djur och människa. I en nyligen släppt bok finns en ny utforskad helhetsmodell, som man hoppas ska accepteras av forskarna inom området.

Vid den årliga Vetenskapsfestivalen i Göteborg som pågår just nu, presenteras på lördag antologin Equine Cultures in Transition: Ethical questions. Ett av kapitlen är skrivna av Henrik Lerner, biolog och filosof, och Gunilla Silfverberg, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

- I den forskning vi nu slutfört tack vare medel från Stiftelsen Hästforskning och som presenteras i boken, försöker vi utveckla Martha Nussbaums förmågemodell som bygger på tio förmågor som alla måste vara närvarande i acceptabel grad för att en individ ska kunna ha ett gott liv. Vi har fokuserat på om det går att utvärdera både människa och häst i hästunderstödd terapi och lärande med samma etiska utgångspunkt, säger Henrik Lerner.

Boken utgår från fokus på etiska relationer mellan människa och häst. I Henrik och Gunillas kapitel har man utgått från frågan om man i framtiden kan utvärdera hästunderstödd terapi etiskt, med avseende på både häst och människa.

På lördag 6 april kan du höra Henrik Lerner berätta om kapitlet på Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg. Läs mer om eventet här.

För mer inforamtion om forskningen, kontakta Henrik Lerner.

Senast uppdaterad: 2019-04-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade