Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Har de som studerar vid folkhögskola ett ännu större medborgerligt engagemang än andra?

I Sverige är människors engagemang, framförallt i frivilliga och ideella organisationer, väldigt stort. I tidigare studier har man sett att folkhögskoledeltagare har ett ännu större medborgerligt engagemang än andra. Nu ska forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola göra en uppföljande studie, för att se om det finns förändringar i var och hur man engagerar sig.

Redan vid den första befokningsundersökningen 1992, visades att det svenska medborgerliga engagemanget var stort. När man nu för femte gången gör en likadan undersökning har man också för avsikt att försöka födjupa kunskapen om betydelsen av folkhögskoledeltagarnas medborgerliga engagemang.

– Ett faktum är att den förra studien visade att folkhögskoledeltagare var mer aktiva och engagerade än motsvarande åldersgrupper i befolkningen i stort. En utgångspunkt är att det sannolikt finns speciella förutsättningar som gör att folkhögskoledeltagarna ”dras in ”i medborgerliga aktiviteter, liksom traditionen av att starta och uppmuntra till engagemang. Detta är något vi vill försöka ge fördjupade beskrivningar och tolkningar av, men vi vill också försöka fånga och beskriva de historiska rötterna till dessa traditioner, säger Lars Svedberg, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Liksom vid den föregående studien är avsikten att ta reda på var, när och hur man deltar och gör insatser, men också varför. Systematiska jämförelser kommer att göras med såväl befolkningen i stort, som med de som har likartade karaktäristika som folkhögskolegruppen när det gäller till exempel ålder, kön, utbildningsnivå och etnicitet. Utgångspunkten för hela undersökningen är att betrakta och försöka fånga folkbildningens deltagare som samhällsmedborgare.

Folkhögskolestudien kommer att pågå under 2019-2021. I studien kommer ett slumpmässigt urval av 500 studerande göras. Studien är finansierad med 1,1 miljoner kronor av Folkbildningrådet.

Läs mer om projektet här.

För mer information om studien, kontakta Lars Svedberg.

 

Senast uppdaterad: 2019-03-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade