Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskare diskuterar offentlig upphandling inom vård och omsorg
i ny bok

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare, svenska och andra länders, upphandlingsformer inom vård och omsorg.

– En gemensam nämnare för bidragen i boken är att de söker besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling av privat och ideell vård och omsorg som en form för att upprätthålla och förbättra den svenska välfärden, säger Ola Segnestam Larsson, redaktör och författare till två kapitel i boken, och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I boken diskuteras offentlig upphandling av vård och omsorg utifrån ett antal olika teoretiska perspektiv. Bland annat diskuteras den ideella välfärdsproduktionens förutsättningar och historia i Sverige, det resoneras om möjligheterna och utmaningarna med att upphandla kvalitet, samt undersöks likheter och skillnader mellan offentliga upphandling som ett marknadsideal och en marknadspraktik för att organisera välfärden.

– Antologin innehåller många fler perspektiv, och det finns förstås ytterligare perspektiv som skulle behöva diskuteras i samhällsdebatten, fortsätter Ola Segnestam Larsson. Denna antologi ska därför enbart ses som ett av flera nödvändiga och möjliga bidrag.

Målsättningen med boken är att erbjuda ett antal alternativ till dominerande föreställningar om offentlig upphandling av vård och omsorg samt att bidra till och att utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad. Boken är framtagen på initiativ av Bräcke diakoni och släppt via Idealistas förlag.

För mer information, kontakta Ola Segnestam Larsson.

De forskare som medverkar i boken är, förutom Ola Segnestam Larsson; Lars Trägårdh och Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carolina Camén och Inga Narbutaite Aflaki, Karlstads universitet, Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm och Score, Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning, Nadia Brookes, University of Kent, Joachim Benedikt Pahl, Münster University och Otto Swedrup, Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 2019-02-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade