Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2019-02-15

Kan måltider påverka hälsan för obotligt sjuka hemlösa?

Mat och gemensamma måltider kan ha större betydelse för vår tillvaro än vad vi tror. I ett nytt projekt ska man titta på mat och måltiders betydelse för hemlösa personer med obotliga och livshotande sjukdomar.

Mat och näring är ett av våra grundläggande behov för överlevnad. Men för att vi ska må bra och leva länge, finns flera andra faktorer som påverkar oss.

– Man tänker inte alltid på att mänskliga möten ofta sker vid måltider. Att laga mat och äta tillsammans stärker den sociala tillvaron. Men för personer i hemlöshet, som inte har tillgång till varken kyl eller kök, eller kanske inte ens pengar att handla mat för, kan måltiden bli en stress. Har man dessutom en obotlig sjukdom, kan den ha inverkan på både aptit och näringsupptag, säger Viktoria Wallin, adjunkt och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av måltider och mat för personer med obotlig, livshotande sjukdom som lever i hemlöshet. Man utgår från personers upplevelser, då deras erfarenheter förväntas bidra med kunskap som idag saknas inom hälso- och sjukvård.

Viktoria har i tidigare forskning intervjuat personer med palliativ vård under sin sista tid i livet, för att även där undersöka måltidens betydelse.

– I de studierna har jag intervjuat personer som vårdades i hemmet och hade sin familj runt omkring sig. Att nu få vända sig mot personer i hemlöshet känns både spännande och mycket viktigt. Att leva i hemlöshet är att vara i en utsatt situation. Att veta att man har en svår sjukdom kan leda till andra prioriteringar. Här strävar vi efter att personer som lever i hemlöshet själva berättar vad de saknar och vad de önskar, istället för att utgå från att personal inom hälso- och sjukvård vet bäst. Vid samtal kommer de få berätta om sin livssituation och hur de ser på måltider, säger Viktoria Wallin.

Deltagarna i projektet kommer att rekryteras via Capio Maria, som är en vårdenhet i Stockholm för hemlösa. Genom öppna intervjuer kommer deltagarnas erfarenheter fram, vilket kan utgöra en grund för kommande förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

För mer information om projektet, kontakta Viktoria Wallin.

Senast uppdaterad: 2019-02-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade