Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny studie kartlägger teamarbetet inom svensk palliativ vård

Att jobba tillsammans i team, är något som ofta tas för givet inom palliativ vård. Många svenska vårdenheter lyfter också fram att de arbetar just i team. I en nyligen avslutad studie har man kartlagt team-typer i den svenska palliativa hemsjukvården samt utforskat mognad och effektivitet hos palliativa hemsjukvårdsteam.

Målet med palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvalitet till den som är svårt sjuk. Att arbeta i team är därför en av fyra hörnstenar, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I denna studie deltog 77 palliativa team, som hade funnits mellan sju och 21 år, och som bestod av ungefär 20 personer per team.

– Hos familjer och personer som behandlas inom den specialiserade palliativa vården, förväntas man arbeta tillsammans för att göra en bedömning av patientens behov. Samtidigt måste personalen ligga ett steg före skeenden hos den sjuke och dennes närstående. Teamarbetet inom palliativ vård kan ses som en dynamisk process, där två eller flera ur hälso- och sjukvårdspersonalen har kompletterande bakgrunder och färdigheter, som tillsammans möjliggör att kunna möta svårt sjuka personers multidimensionella behov, säger Anna Klarare, lektor och forskare inom palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I studien kunde man se att det fanns skillnader mellan teamtyper, alltså hur integrerat medlemmarna arbetar samt teamets utveckling tillsammans. Via frågeformulär identifierades komponenter i teamets effektivitet och produktivitet. Man kunde där se att team som arbetat ihop länge hade en bättre integrering och samordning mellan teamets medlemmar.

– Utifrån detta första försök att närmare studera team och teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård, ser vi att det är av värde att fokusera på teamets organisering och kompetensen hos teammedlemmar i form av kunskap, färdigheter och förhållningssätt för teamarbete säger Anna Klarare.

För att ta del av studien, läs artikeln: Team type, team maturity and team effectiveness in specialist palliative home care: an exploratory questionnaire study.

För mer information om studien, kontakta Anna Klarare.

Senast uppdaterad: 2019-02-06.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade