Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Frukostföreläsning: Existentiell vägledning

Hur kan vi bemöta och samtala om kriser, problem, möjligheter, ångest och konflikter utifrån ett existentiellt perspektiv? Lance Cederström är leg. psykoterapeut och kommer vid en frukostföreläsning den 5 mars prata om grunderna i den existentiella filosofin och psykologin.

– I lägen då man behöver se situationer i ett nytt ljus erbjuder existentiell vägledning ett möjligt redskap för att hitta nya perspektiv såväl i en yrkesverksamhet som privat. Vi är väldigt glada att ha Lance Cederström på plats som kan ge oss en första inblick i ämnet, säger Anette Mimer Sjöblom på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Lance kommer att prata om hur vi kan skapa mening i en vägledningssituation, samt vad ett möte, en relation och ett samtal är i en existentiell vägledning.

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer; exempelvis beteendevetare, yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, personalhandläggare, socionomer, behandlingsassistenter, präster, diakoner, pedagoger, psykoterapeuter och chefer.

Läs mer om frukostföreläsningen här.

Senast uppdaterad: 2019-02-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade