Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hur mår patienter som väntar på en lungtransplantation?

Personer som väntar på en lungtransplantation kan ofta känna sig stressade, samtidigt som de lever med ett stort hopp om framtiden. Det visar en litteraturstudie av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola, där man granskat hur personer mår som väntar på lungtransplantation.

Lungtransplantationer är idag ett etablerat ingrepp för patienter med livshotande lungsjukdom. Bristen på organdonatorer gör dock att väntan kan vara lång. Att själv inte kunna rå över sin situation gör att patienter på olika sätt kan känna sig stressade.

– Det är flera orsaker som kan framkalla stress. Det kan vara väldigt stressande att vänta på det där viktiga livsavgörande telefonsamtalet om att en lunga finns tillgänglig, eftersom man alltid måste vara nåbar. Personen måste dessutom alltid vara redo för operation, vilket gör att man begränsar sig. Det handlar både om att man inte kan resa bort, vilket kan ge skuldkänslor gentemot övriga familjen då alla ju påverkas, men även om rädslan för infektioner, vilket gör att personen umgås med vänner mestadels via telefon och sociala medier. Men personen kan även känna en existentiell skuld, genom att just de är priviligierade genom fördelen av att vara den som väntar på en ny lunga, säger Tove Godskesen, lektor och medicine doktor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien syftade till att undersöka erfarenheter hos patienter som väntar på lungtransplantation. Forskarna kunde se att individerna upplevde situationen olika medan de väntade, beroende på fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer. Att vänta ger hopp om en framtid utan de begränsningar som sjukdomen innebär, men kan också ge oro över vad som kan hända om inga lungor hittas i tid. Denna studie visade att stöd från vårdpersonal, närmaste familj, nära vänner samt patienter som tidigare genomgått transplantation spelar stor roll för de individer som väntar på lungtransplantation.

Ta del av studien i artikeln Experiences of Individuals Awaiting Lung Transplantation.

För mer information, kontakta Tove Godskesen.

Senast uppdaterad: 2019-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade