Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vill du vara med och leda utvecklingen i palliativ vård? Då behövs du som Specialistsjuksköterska!

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. Nu startar Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Detta för att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar mot samhällets framtida behov.

Tillsammans med Sophiahemmet högskola maximerar vi nu vår kompetens och utvecklar en ny gemensam specialistsjuksköterskeutbildning i palliativ vård. Målet är att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

– Det är verkligen roligt att samverkansutbildningen startar och vi ser fram emot att möta blivande specialistsjuksköterskor från hela landet och olika verksamheter med fokus på palliativ vård, det behövs, säger Carina Lundh Hagelin, lektor och docent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Framtidens vård behöver specialistutbildade sjuksköterskor för ett tryggt och säkert omhändertagande av patienter och deras närstående. För att kunna ge en lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. Utbildningen startar hösten 2019 och ges i samverkan vid båda lärosätena. Den är i huvudsak nätbaserad.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här.

Senast uppdaterad: 2019-01-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade