Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2018-11-21

Bengt Börjesonpriset 2018: De prisas för sitt arbete med människor som befinner sig i utsatthet

Bengt Börjeson-priset för 2018 tilldelas Budget- och skuldrådgivningen vid enheten för hemlösa på Stockholm stad och V.I.P-programmets grundare Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen.

Martin Börjeson

– Det är två verksamheter som länge bedrivit ett viktigt socialt arbete, med sikte på att ge människor i utsatthet möjligheter till ett värdigt liv, säger Martin Börjeson, juryns ordförande.

Budget- och skuldrådgivningen vid Enheten för hemlösa arbetar för att hemlösa människor i Stockholm, som ofta även har problem med missbruk eller psykisk ohälsa, ska kunna ta kontroll över sitt eget liv. Många av dessa människor har ofta även skulder, och där har rådgivarna hjälpt många av dem att få kontroll över sin ekonomiska situation, vilket i sin tur ökat deras möjligheter att ingå hyresavtal och bryta en långvarig hemlöshet. På detta sätt bidrar budget- och skuldrådgivningen till att fler får möjlighet att leva ett värdigt liv.

Våld i nära relationer mot personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning är en grupp som ofta inte får så stor uppmärksamhet, utan löper risk att hamna i svår utsatthet. Denna grupp har Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen arbetat med genom det så kallade V.I.P-programmet, som är ett verktyg för att förebygga och förhindra våld. Idag förvaltas programmet av Eskilstuna kommun och totalt har 30 kommuner, landsting och andra aktörer  personal som utbildats i V.I.P.-programmet, vilket bidragit till att människor med funktions-nedsättning fått bättre förutsättningar att ta huvudrollen i sina egna liv.

– Genom att utse dessa två verksamheter till pristagare vill vi uppmärksamma det sociala arbete som sällan uppmärksammas, men som bärs upp av engagerade socialarbetare som i sitt dagliga arbete står för att förändring är möjlig. Det, menar vi, är att bedriva ett socialt arbete i Bengt Börjesons anda, avslutar Martin Börjeson.

För mer information om Bengt Börjeson-priset, kontakta juryns ordförande Martin Börjeson eller läs mer om priset här.

Anmäl dig till prisutdelningen här.

Senast uppdaterad: 2018-11-21.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade