Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Uppdrag om forskning och utveckling för palliativ vård i det dagliga arbetet förlängs

Anette Alvariza, lektor och docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, har under sex år bidragit till att utveckla vården direkt i det dagliga arbetet på Capio ASIH och Palliativ vård Dalens sjukhus, tillsammans med sjukvårdpersonal. Nu har uppdraget förlängts i ytterligare två år.

Anette Alvariza

– Det känns väldigt roligt att detta prioriteraras. Det betyder att den forskning vi bedrivit och det arbete som vi utfört på enheten tillsammans har bidragit till att utveckla och hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet, säger Anette Alvariza, lektor och docent i palliativ vård på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Capio ASIH och Palliativ vård Dalen erbjuder specialiserad vård i livets slut med smärt- och symtomlindring och stöd till anhöriga. För patienten är det viktigt att personalen har en helhetssyn och kan ta hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala och andliga existentiella behov. För vården står aldrig still, den utvecklas ständigt.

Anettes uppdrag som vårdutvecklingsledare innebär att ge stöd, leda, diskutera och underlätta för personalen att utveckla och utvärdera den vård som genomförs på enheten. Men det kan även handla om att dela de senaste forskningsresultaten, eftersom det kan vara svårt för personalen att själv hinna ta del av den.

Stödbehov för närstående

– Ibland föreläser jag om den senaste forskningen inom området, det kan handla om mina egna, eller andra nationella och internationella studier. Jag deltar också vid enhetens planeringsdagar där det finns förutsättning att nå all personal, närmare 100 personer, och ge möjlighet till ökad kunskap om palliativ vård. Enheten har också varit delaktig i datainsamling i mina studier och både patienter, närstående och personal har medverkat. Mitt uppdrag innebär även att leda och arbeta i projekt som startas på personalens eget initiativ, säger Anette Alvariza.

Projekten har till exempel handlat om att införa så kallad bedside rapportering, implementering av självskattningsinstrument, föreläsningar för närstående, träningsgrupper för patienter och studiecirklar i palliativ vård för personal. De viktigaste forskningsfrågorna handlar om vilka stödbehov närstående i olika åldrar i palliativ vård har, hur dessa behov kan mötas, hur stöd kan utformas från sjukvården och vilka betydelser och effekter stöd har.

Anette är i grunden specialistsjuksköterska i cancervård och arbetar även själv regelbundet extrapass på Capio Dalens palliativa vårdavdelning.

– Det är viktigt för mig att få göra det, för att lättare kunna vara en brygga mellan klinik, forskning och utbildning. Uppdraget som vårdutvecklingsledare och forskare på Dalen ger både mig och personalen en möjlighet att utvecklas och försöka ge patienterna och deras närstående den allra bästa vården under deras sista tid tillsammans i livet, säger Anette Alvariza.

Det förlängda uppdraget är på 50 procent och pågår fram till slutet av 2020. Det finansieras av Capio.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Senast uppdaterad: 2018-11-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade