Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2018-10-23

Bokrelease: Skandinavien är i världsklass vad gäller medborgerligt engagemang

De skandinaviska länderna, Sverige, Norge, tätt följt av Danmark, är i världsklass vad gäller frivilligt arbete. Den 29 november släpps boken Civic Engagement in Scandinavia, där flera ledande forskare, bland annat från Ersta Sköndal Bräcke högskola, har granskat och jämfört samhällsengagemanget i Skandinavien och hur det har utvecklats de senaste decennierna.

Omkring hälften av de skandinaviska invånarna har idag ett medborgerligt engagemang. I den nyligen avslutade studien har man för första gången slagit ihop data och jämfört både vårt frivilliga arbete, våra informella insatser och vårt givande i det tre skandinaviska länderna. Studien visar dessutom att vårt engagemang inom alla tre områden ligger stabilt och har så gjort under de tre senaste decennierna. Men hur kan vi förstå medborgarnas frivilliga engagemang och givande i detta sammanhang?

Lars Svedberg

– Vi kan inte se någon skillnad vare sig vi haft låg- eller högkonjunktur eller vilken politisk inriktning som styrt, och det är ett intressant och viktigt resultat i studien. Vi har heller ingen anledning att tro att engagemanget varit mindre innan vi började mäta detta i Skandinavien, säger Lars Svedberg, senior professor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och en av redaktörerna till boken.

Lars säger att svenskarnas engagemang ligger djupt förankrat. Att den historia vi har, där människor samlats för att påverka och verkställa beslut, är det som ligger till grund för dagens engagemang. Han poängterar även att vi är givmilda
och både ger mycket vid insamlingar och har stående månadsgivanden till olika organisationer.

– Det man kan se däremot är att engagemanget inte står still, utan man flyttar sig mellan olika organisationstyper, inriktning, och omfattning på arbetet, säger Lars Svedberg.

Många har nog trott att med en så välutvecklad välfärdsstat som vi har i de skandinaviska länderna, så borde inte människor engagera sig, ändå gör vi det när det gäller frivilligt engagemang, informellt arbete och att ge.

Boken Civic Engagement in Scandinavia, presenteras den 29 november vid en bokrelease på Ersta Sköndal Bräcke högskola, tillsammans med Ideell Arena.

Forskarna som deltagit från Ersta Sköndal Bräcke högskola är förutom Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Johan Vamstad samt Susanne Wallman Lundåsen.

För mer information, kontakta Lars Svedberg, lars.svedberg@esh.se.

Anmäl dig till bokreleasen här.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade