Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


2018-10-18

Forskningsstudie om ryggmärgsbråck blev fotoutställning

Hur är det att leva med ryggmärgsbråck? Det var något som en grupp personer i en forskningsstudie diskuterade och fotade under hösten 2017, vilka användes som underlag för diskussion och dialog. Metoden man använde kallas Photovoice, nu ställer man ut de egentagna fotografierna.

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada i ryggmärgen som ofta leder till fysisk funktions-nedsättning. Hur man kan leva sitt liv beror på var de skadade nerverna sitter, samt om de är helt eller delvis förstörda. Under hösten 2017 pågick en forskningsstudie där en grupp personer vid flera tillfällen träffades för att prata om hur det är att leva med ryggmärgsbråck. Inför varje träff fotograferade deltagarna sin vardag, utifrån ett gemensamt tema, som de sedan använde som underlag för diskussionen.

– Denna metod kallas Photovoice, vilket är en deltagande metod där deltagarna ses som experter på sin egen situation och har ett stort inflytande i utformandet av studien. Syftet var att få reda på mer om hur deras vardagsliv ser ut, på teman som exempelvis tillgänglighet, rättigheter, kommunikation, säger Hanna Gabrielsson adjunkt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, som ledde forskningsstudien som en del av sin avhandling*.

När projektet var slut enades deltagarna om att en utställning var ett bra sätt att sprida delar av resultatet till omvärlden, genom för att göra en fotoutställning med de framtagna bilderna. Arbetet med den vetenskapliga rapporten fortgår.

Torsdag den 25 oktober är det vernissage för fotoutställningen Att leva med ryggmärgsbråck – berättelser med fotografier. Utställningen består av ett 40-tal bilder som deltagarna valt ut.

För mer information om projektet, kontakta Hanna Gabrielsson, hanna.gabrielsson@esh.se

*Hanna är förutom adjunkt på Ersta Sköndal Bräcke högskola, även doktorand vid Örebro Universitet inom forskningsmiljön FAMN. Forskningen sker vid Spinaliskliniken, Rehab Station Stockholm där Hanna tidigare arbetade som sjuksköterska.

Vernissage: Torsdag 25 oktober kl 13.00-16.00
Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks allé 4, Solna
Utställningen pågår till och med  23 november

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade